Jesteś tutaj: BipZakres działalności
Zakres działalności

1. Zaopatrzenie w wodę

Na terenie Miasta i Gminy Barczewo zlokalizowane są:

 • stacje połączone systemem wodociągowym z ujęciem w Barczewie
  • ujęcie wody i stacja uzdatniania wody przy ul. Zielonej w Barczewie jako ujęcie wiodące z zatwierdzonymi zasobami 200 m3 /h;
  • ujęcie wody i stacja uzdatniania wody w Wipsowie;
  • ujęcie wody i stacja uzdatniania wody w Niedźwiedziu;
  • ujęcie wody i stacja uzdatniania wody w Ramsowie
 • ujęcie wody i stacja uzdatniania wody w Barczewku – nie połączona ze zbiorczym systemem wodociągowym gminy Barczewo;
  • terenowe zbiorniki retencyjne, V=300m3 – 2 szt.;
  • terenowe stacje podwyższające ciśnienie wody – 3 szt.;
  • stacje hydroforowe przy ujęciach wody – 3 szt.;
  • sieci wodociągowe magistralne i rozdzielcze wraz z przyłączami wodociągowymi 339,4 km – w tym przyłącza 75,6 km
   1. lość przyłączy do budynków – 3 3408;
   2. Ilość obsługiwanych odbiorców – 4 031;
   3. Ilość osób korzystających z sieci wodociągowej – 17 131

Z eksploatacji, w wyniku działań rozwojowo-modernizacyjnych wyłączone zostały nieefektywne stacje uzdatniania wody:

·        Szynowo – aktualne pozwolenie 

·        Kronówko – decyzja wygaszona w 2017

·        Kaplityny – decyzja wygaszona w 2017

·        Krupoliny – decyzja wygaszona w 2017

·        Dadaj – decyzja wygaszona w 2017

·        Maruny – decyzja wygaszona – 21 września 2021

·        Tęguty –decyzja wygaszona – 21 września 2021

mapa
Mapa Gminy Barczewo z lokalizacją sieci wodociągowej

Legenda:

 • Kolor niebieski – sieci wodociągowe;
 • Kolor różowy – teren aglomeracji Olsztyn.
wykres
Rys. 1. Przyrost sieci wodociągowych na terenie gminy Barczewo w latach 2006 – 2020 (km)

Przyrost sieci wodociągowej wraz z przyłączami na terenie miasta i gminy Barczewo w 2020 roku (339,5 km) w stosunku do roku 2006 (128,5 km) wyniósł 164,2 %, w tym ZWiK wybudował lub odkupił od inwestorów prywatnych 57 km.
Liczba mieszkańców Gminy Barczewo korzystających z sieci wodociągowej [%] – 98,50

2. Odprowadzanie ścieków

Na terenie Miasta i Gminy Barczewo Spółka eksploatuje w zakresie infrastruktury sanitarnej:oczyszczalnię ścieków w Niedźwiedziu o przepustowości 50 m3/dobę;sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami kanalizacyjnymi w tym kolektor K-8 dostarczający ścieki do urządzeń Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Olsztynie – 96,30 km (wzrost sieci z przyłączami do roku 2019 – 0,90 km; 0,94 %);

 1. Ilość przyłączy do budynków – 1393, przyłączono 13 budynki (Barczewo, Wójtowo, Łęgajny),
 2. Ilość obsługiwanych dostawców ścieków – 1.624.

Przepompownie:- Barczewo centralna, Gałczyńskiego;- Wrócikowo;- Ruszajny Zatorze, PS-1, PS-2 i PS-3;- Łęgajny centralna, GO Łęgajny i przy stacji Falko (Topolowa), Nadleśnictwo Łęgajny (dz. 3127/15);- Wójtowo centralna P1, P2 i P3, przy restauracji HIERMAN (Klonowa 2A), Sosnowa, Nowy Dom (Klonowa), Agrestowa 42;- Kaplityny centralna P1 i pośrednia P2.Liczba mieszkańców Gminy Barczewo korzystających z sieci kanalizacyjnej [%] – 65,62

wykres
Rys. 2. Przyrost sieci kanalizacyjnych na terenie gminy w latach 2006 – 2020 (km)

mapa
Mapa Gminy Barczewo z lokalizacją sieci kanalizacyjnej

Legenda:

 • Kolor różowy – sieci kanalizacji sanitarnej miejscowości: Barczewo, Ruszajny, Wrócikowo, Łęgajny, Kaplityny, Wójtowo włączone do kolektora K-8 oraz teren aglomeracji Olsztyn

Przyrost sieci kanalizacyjnej na terenie miasta i gminy Barczewo w 2020 roku (96,31 km) w stosunku do roku 2006 (60,76 km) wyniósł 58,5 %, w tym ZWiK wybudował lub odkupił od inwestorów prywatnych 6,64 km.

Historia zmian: