Jesteś tutaj: BipStrona główna
Strona główna

Historia zmian:

Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

28.03.2023

Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie Zarządzenia nr 1/03/2021 Prezesa Zarządu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Barczewie Spółka z o.o. z dnia 01.03.2021 r. w sprawie nadania Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej 130 000,00 zł netto na: „Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego”... czytaj więcej

Regulamin udzielania zamówień publicznych podprogowych sektorowych do progów unijnych w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji w Barczewie

24.03.2023

Regulamin udzielania zamówień publicznych podprogowych sektorowych do progów unijnych w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji w Barczewie czytaj więcej

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni

04.10.2022

Na podstawie art. 401 ust. 3 i ust. 4 w związku z 400 ust. 7 ustawy z 20 lipca 2017 roku - Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 2233)DYREKTOR ZARZĄDU ZLEWNI podaje do publicznej wiadomości informację o zakończeniu prowadzonego postępowania i udzieleniu pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną w zakresie poboru wód podziemnych z ujęcia zlokalizowanego w miejscowości Barczewo, s... czytaj więcej