baner
Regulamin udzielania zamówień publicznych, o wartości nieprzekraczającej 130 000,00 złotych netto

Rejestr zmian od wersji 2021-11-24 @ 12:50:26. Zarejestrowane zmiany, aktualna wersja.

Regulamin udzielania zamówień publicznych, o wartości nieprzekraczającej 130 000,00 złotych netto.

Historia zmian:

Zmiany:

Nie znaleziono istotnych różnic między wersją 2021-11-24 @ 12:50:26 a bieżącą. (Mogły być zmieniane tylko dane konfiguracyjne.)