baner
Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych będących w posiadaniu Z akładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Barczewie na lata 2021-2027 na terenie Gminy Barczewo

Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych będących w posiadaniu Z akładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Barczewie na lata 2021-2027 na terenie Gminy Barczewo

Historia zmian: