baner
Ceny i stawki opłat za wodę i ścieki na lata 2021-2024
Wielkość cen i stawek opłat za zaopatrzenie w wodę
L.P.WYSZCZEGÓLNIENIEWIELKOŚĆ CEN I STAWEK OPŁAT
Taryfowa grupa odbiorców usługRodzaj cen i stawek opłatW okresie
od 09.09.2021 r.do 08.09.2022 r.
W okresie
od 09.09.2022 r.do 08.09.2023 r.
W okresie
od 09.09.2023 r.do 08.09.2024 r.
1Grupa 1Cena wody (zł/m3)3,673,683,69
Stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę w zł/m33,083,103,13
2Grupa 2Cena wody (zł/m3)3,673,683,69
Stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę w zł/m3 – wodomierz lokalowy w budynkach wielorodzinnych2,412,432,46
Wielkość cen i stawek opłat za zaopatrzenie w wodę. Do cen i stawek opłat netto określonych w taryfie dolicza się podatek od towarów i usług (VAT) zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Do cen i stawek opłat netto określonych w taryfie dolicza się podatek od towarów i usług (VAT) zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Wielkość cen i stawek opłat za odprowadzanie ścieków
L.P.WYSZCZEGÓLNIENIEWIELKOŚĆ CEN I STAWEK OPŁAT
Taryfowa grupa odbiorców usługRodzaj cen i stawek opłatW okresie
od 09.09.2021 r.do 08.09.2022 r.
W okresie
od 09.09.2022 r.do 08.09.2023 r.
W okresie
od 09.09.2023 r.do 08.09.2024 r.
1Grupa 1Cena usługi odprowadzania ścieków (zł/m3)9,329,399,46
Stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę w zł/m33,213,213,22
2Grupa 2Cena usługi odprowadzania ścieków (zł/m3)9,329,399,46
Stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę w zł/m3 – wodomierz lokalowy w budynkach wielorodzinnych1,391,391,40
Wielkość cen i stawek opłat za odprowadzanie ścieków. Do cen i stawek opłat netto określonych w taryfie dolicza się podatek od towarów i usług (VAT) zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Do cen i stawek opłat netto określonych w taryfie dolicza się podatek od towarów i usług (VAT) zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Do pobrania…
dokument (pdf)

Decyzja Wód Polskich BI.RZT.70.226.2021

Historia zmian: