baner
Ceny i stawki opłat za wodę i ścieki na lata 2021-2024

Rejestr zmian od wersji 2022-01-20 @ 10:15:35. Zarejestrowane zmiany, aktualna wersja.

Wielkość cen i stawek opłat za zaopatrzenie w wodę
L.P.WYSZCZEGÓLNIENIEWIELKOŚĆ CEN I STAWEK OPŁAT
Taryfowa grupa odbiorców usługRodzaj cen i stawek opłatW okresie
od 09.09.2021 r.do 08.09.2022 r.
W okresie
od 09.09.2022 r.do 08.09.2023 r.
W okresie
od 09.09.2023 r.do 08.09.2024 r.
1Grupa 1Cena wody (zł/m3)3,673,683,69
Stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę w zł/m33,083,103,13
2Grupa 2Cena wody (zł/m3)3,673,683,69
Stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę w zł/m3 – wodomierz lokalowy w budynkach wielorodzinnych2,412,432,46
Wielkość cen i stawek opłat za zaopatrzenie w wodę. Do cen i stawek opłat netto określonych w taryfie dolicza się podatek od towarów i usług (VAT) zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Do cen i stawek opłat netto określonych w taryfie dolicza się podatek od towarów i usług (VAT) zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Wielkość cen i stawek opłat za odprowadzanie ścieków
L.P.WYSZCZEGÓLNIENIEWIELKOŚĆ CEN I STAWEK OPŁAT
Taryfowa grupa odbiorców usługRodzaj cen i stawek opłatW okresie
od 09.09.2021 r.do 08.09.2022 r.
W okresie
od 09.09.2022 r.do 08.09.2023 r.
W okresie
od 09.09.2023 r.do 08.09.2024 r.
1Grupa 1Cena usługi odprowadzania ścieków (zł/m3)9,329,399,46
Stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę w zł/m33,213,213,22
2Grupa 2Cena usługi odprowadzania ścieków (zł/m3)3,673,683,69
Stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę w zł/m3 – wodomierz lokalowy w budynkach wielorodzinnych1,391,391,40
Wielkość cen i stawek opłat za odprowadzanie ścieków. Do cen i stawek opłat netto określonych w taryfie dolicza się podatek od towarów i usług (VAT) zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Do cen i stawek opłat netto określonych w taryfie dolicza się podatek od towarów i usług (VAT) zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Do pobrania…
dokument (pdf)

Decyzja Wód Polskich BI.RZT.70.226.2021

Historia zmian:

Zmiany:

2022-01-20 @ 10:15:35Aktualna wersja
Treść
Bez zmian: <!-- wp:heading {"level":5} -->Bez zmian: <!-- wp:heading {"level":5} -->
Bez zmian: <h5>Wielkość cen i stawek opłat za zaopatrzenie w wodę</h5>Bez zmian: <h5>Wielkość cen i stawek opłat za zaopatrzenie w wodę</h5>
Bez zmian: <!-- /wp:heading -->Bez zmian: <!-- /wp:heading -->
Bez zmian: <!-- wp:html -->Bez zmian: <!-- wp:html -->
Bez zmian: <figure class="wp-block- table"><table><tbody><tr> <td>L.P.</td><td colspan="2" style="text-align: center;">WYSZCZEGÓLNIENIE</td><td colspan="3">WIELKOŚĆ CEN I STAWEK OPŁAT</td></ tr><tr><td></ td><td>Taryfowa grupa odbiorców usług</td><td>Rodzaj cen i stawek opłat</td><td>W okresie<br>od 09.09.2021 r.do 08.09.2022 r.</td><td>W okresie<br>od 09.09.2022 r.do 08.09.2023 r.</td><td>W okresie<br>od 09.09.2023 r.do 08.09.2024 r.</td></tr><tr><td rowspan="2">1</td><td rowspan="2">Grupa 1</td><td>Cena wody (zł/m<sup>3< /sup>)</td><td>3,67</td>< td>3,68</td>< td>3,69</td> </tr><tr><td>Stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę w zł/m<sup>3</ sup></td><td> 3,08</td><td> 3,10</td><td> 3,13</td></tr><tr><td rowspan="2">2</td><td rowspan="2">Grupa 2</td><td>Cena wody (zł/m<sup>3< /sup>)</td><td>3,67</td>< td>3,68</td>< td>3,69</td> </tr><tr><td>Stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę w zł/m<sup>3</ sup>&nbsp;– wodomierz lokalowy w budynkach wielorodzinnych< /td><td>2,41< /td><td>2,43< /td><td>2,46< /td></tr></tbody> </table><figcaption> Wielkość cen i stawek opłat za zaopatrzenie w wodę. Do cen i stawek opłat netto określonych w taryfie dolicza się podatek od towarów i usług (VAT) zgodnie z obowiązującymi przepisami. </figcaption></figure>Bez zmian: <figure class="wp-block- table"><table><tbody><tr> <td>L.P.</td><td colspan="2" style="text-align: center;">WYSZCZEGÓLNIENIE</td><td colspan="3">WIELKOŚĆ CEN I STAWEK OPŁAT</td></ tr><tr><td></ td><td>Taryfowa grupa odbiorców usług</td><td>Rodzaj cen i stawek opłat</td><td>W okresie<br>od 09.09.2021 r.do 08.09.2022 r.</td><td>W okresie<br>od 09.09.2022 r.do 08.09.2023 r.</td><td>W okresie<br>od 09.09.2023 r.do 08.09.2024 r.</td></tr><tr><td rowspan="2">1</td><td rowspan="2">Grupa 1</td><td>Cena wody (zł/m<sup>3< /sup>)</td><td>3,67</td>< td>3,68</td>< td>3,69</td> </tr><tr><td>Stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę w zł/m<sup>3</ sup></td><td> 3,08</td><td> 3,10</td><td> 3,13</td></tr><tr><td rowspan="2">2</td><td rowspan="2">Grupa 2</td><td>Cena wody (zł/m<sup>3< /sup>)</td><td>3,67</td>< td>3,68</td>< td>3,69</td> </tr><tr><td>Stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę w zł/m<sup>3</ sup>&nbsp;– wodomierz lokalowy w budynkach wielorodzinnych< /td><td>2,41< /td><td>2,43< /td><td>2,46< /td></tr></tbody> </table><figcaption> Wielkość cen i stawek opłat za zaopatrzenie w wodę. Do cen i stawek opłat netto określonych w taryfie dolicza się podatek od towarów i usług (VAT) zgodnie z obowiązującymi przepisami. </figcaption></figure>
Bez zmian: <!-- /wp:html -->Bez zmian: <!-- /wp:html -->
Bez zmian: <!-- wp:paragraph -->Bez zmian: <!-- wp:paragraph -->
Bez zmian: <p>Do cen i stawek opłat netto określonych w taryfie dolicza się podatek od towarów i usług (VAT) zgodnie z obowiązującymi przepisami.</p>Bez zmian: <p>Do cen i stawek opłat netto określonych w taryfie dolicza się podatek od towarów i usług (VAT) zgodnie z obowiązującymi przepisami.</p>
Bez zmian: <!-- /wp:paragraph -->Bez zmian: <!-- /wp:paragraph -->
Bez zmian: <!-- wp:heading {"level":5} -->Bez zmian: <!-- wp:heading {"level":5} -->
Bez zmian: <h5> Wielkość cen i stawek opłat za odprowadzanie ścieków </h5>Bez zmian: <h5> Wielkość cen i stawek opłat za odprowadzanie ścieków </h5>
Bez zmian: <!-- /wp:heading -->Bez zmian: <!-- /wp:heading -->
Bez zmian: <!-- wp:html -->Bez zmian: <!-- wp:html -->
Skasowano: <figure class="wp-block- table"><table><tbody><tr> <td>L.P.</td><td colspan="2" style="text-align: center;">WYSZCZEGÓLNIENIE</td><td colspan="3">WIELKOŚĆ CEN I STAWEK OPŁAT</td></ tr><tr><td></ td><td>Taryfowa grupa odbiorców usług</td><td>Rodzaj cen i stawek opłat</td><td>W okresie<br>od 09.09.2021 r.do 08.09.2022 r.</td><td>W okresie<br>od 09.09.2022 r.do 08.09.2023 r.</td><td>W okresie<br>od 09.09.2023 r.do 08.09.2024 r.</td></tr><tr><td rowspan="2">1</td><td rowspan="2">Grupa 1</td><td>Cena usługi odprowadzania ścieków (zł/m<sup>3< /sup>)</td><td>9,32</td>< td>9,39</td>< td>9,46</td> </tr><tr><td>Stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę w zł/m<sup>3</ sup></td><td> 3,21</td><td> 3,21</td><td> 3,22</td></tr><tr><td rowspan="2">2</td><td rowspan="2">Grupa 2</td><td>Cena usługi odprowadzania ścieków (zł/m<sup>3< /sup>)</td><td>3,67</td>< td>3,68</td>< td>3,69</td> </tr><tr><td>Stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę w zł/m<sup>3</ sup>&nbsp;– wodomierz lokalowy w budynkach wielorodzinnych< /td><td>1,39< /td><td>1,39< /td><td>1,40< /td></tr></tbody> </table><figcaption>Wielkość cen i stawek opłat za odprowadzanie ścieków. Do cen i stawek opłat netto określonych w taryfie dolicza się podatek od towarów i usług (VAT) zgodnie z obowiązującymi przepisami. </figcaption></figure> Dodano: <figure class="wp-block- table"><table><tbody><tr> <td>L.P.</td><td colspan="2" style="text-align: center;">WYSZCZEGÓLNIENIE</td><td colspan="3">WIELKOŚĆ CEN I STAWEK OPŁAT</td></ tr><tr><td></ td><td>Taryfowa grupa odbiorców usług</td><td>Rodzaj cen i stawek opłat</td><td>W okresie<br>od 09.09.2021 r.do 08.09.2022 r.</td><td>W okresie<br>od 09.09.2022 r.do 08.09.2023 r.</td><td>W okresie<br>od 09.09.2023 r.do 08.09.2024 r.</td></tr><tr><td rowspan="2">1</td><td rowspan="2">Grupa 1</td><td>Cena usługi odprowadzania ścieków (zł/m<sup>3< /sup>)</td><td>9,32</td>< td>9,39</td>< td>9,46</td> </tr><tr><td>Stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę w zł/m<sup>3</ sup></td><td> 3,21</td><td> 3,21</td><td> 3,22</td></tr><tr><td rowspan="2">2</td><td rowspan="2">Grupa 2</td><td>Cena usługi odprowadzania ścieków (zł/m<sup>3< /sup>)</td><td>9,32</td>< td>9,39</td>< td>9,46</td> </tr><tr><td>Stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę w zł/m<sup>3</ sup>&nbsp;– wodomierz lokalowy w budynkach wielorodzinnych< /td><td>1,39< /td><td>1,39< /td><td>1,40< /td></tr></tbody> </table><figcaption>Wielkość cen i stawek opłat za odprowadzanie ścieków. Do cen i stawek opłat netto określonych w taryfie dolicza się podatek od towarów i usług (VAT) zgodnie z obowiązującymi przepisami. </figcaption></figure>
Bez zmian: <!-- /wp:html -->Bez zmian: <!-- /wp:html -->
Bez zmian: <!-- wp:paragraph -->Bez zmian: <!-- wp:paragraph -->
Bez zmian: <p>Do cen i stawek opłat netto określonych w taryfie dolicza się podatek od towarów i usług (VAT) zgodnie z obowiązującymi przepisami.</p>Bez zmian: <p>Do cen i stawek opłat netto określonych w taryfie dolicza się podatek od towarów i usług (VAT) zgodnie z obowiązującymi przepisami.</p>
Bez zmian: <!-- /wp:paragraph -->Bez zmian: <!-- /wp:paragraph -->
Bez zmian: <!-- wp:heading {"level":5} -->Bez zmian: <!-- wp:heading {"level":5} -->
Bez zmian: <h5>Do pobrania...</h5>Bez zmian: <h5>Do pobrania...</h5>
Bez zmian: <!-- /wp:heading -->Bez zmian: <!-- /wp:heading -->
Bez zmian: <!-- wp:image -->Bez zmian: <!-- wp:image -->
Bez zmian: <figure class="wp-block-image"><img src="https:// zwikbarczewo.pl/ images/dokumentPDF.png" alt="dokument (pdf)" title="format Adobe Reader"/></figure>Bez zmian: <figure class="wp-block-image"><img src="https:// zwikbarczewo.pl/ images/dokumentPDF.png" alt="dokument (pdf)" title="format Adobe Reader"/></figure>
Bez zmian: <!-- /wp:image -->Bez zmian: <!-- /wp:image -->
Bez zmian: <!-- wp:paragraph -->Bez zmian: <!-- wp:paragraph -->
Bez zmian: <p><a href="https:/ /zwikbarczewo.pl/ pubilc/dec2021.pdf">Decyzja Wód Polskich BI.RZT.70.226.2021</a></p>Bez zmian: <p><a href="https:/ /zwikbarczewo.pl/ pubilc/dec2021.pdf">Decyzja Wód Polskich BI.RZT.70.226.2021</a></p>
Bez zmian: <!-- /wp:paragraph -->Bez zmian: <!-- /wp:paragraph -->

Uwaga: Mogły być dodane spacje by ułatwić zawijanie wierszy.