baner
Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Barczewo

Rejestr zmian od wersji 11 lutego 2022 o 08:32:46. Zarejestrowane zmiany, aktualna wersja.

Historia zmian:

Zmiany:

11 lutego 2022 o 08:32:46Aktualna wersja
Treść
Bez zmian: <!-- wp:html -->Bez zmian: <!-- wp:html -->
Skasowano: <div class="wp-block-file"><a href="http:// bip.zwikbarczewo.pl/wp-content/ uploads/2022/ 02/Regulamin-1.pdf" class="wp-block- file__button" download aria-describedby= "wp-block-file- -media-c5c74f35- 2548-4bf6-8ed9- 329482c8f113" >Pobierz</a></div> Dodano: <div class="wp-block-file"><a id="wp-block- file--media-c5c74f35-2548- 4bf6-8ed9-329482c8f113" href="http:// bip.zwikbarczewo.pl/wp-content/ uploads/2022/ 02/Regulamin- 1.pdf">Regulamin-1</a><a href="http:// bip.zwikbarczewo.pl/wp-content/ uploads/2022/ 02/Regulamin-1.pdf" class="wp-block- file__button" download aria-describedby= "wp-block-file- -media-c5c74f35- 2548-4bf6-8ed9- 329482c8f113" >Pobierz</a></div>
 Dodano: <!-- /wp:html -->
 Dodano: <!-- wp:html -->
 Dodano: <div class="wp-block-file"><a id="wp-block- file--media-311a77ab-de82- 4e60-b47a-c9068b9344ed" href="http:// bip.zwikbarczewo.pl/wp-content/ uploads/2022/ 02/obwieszczenie- ws.-sprostowania- bledu-1.pdf" >obwieszczenie- ws.-sprostowania- bledu-1</a><a href="http:// bip.zwikbarczewo.pl/wp-content/ uploads/2022/ 02/obwieszczenie- ws.-sprostowania- bledu-1.pdf" class="wp-block- file__button" download aria-describedby= "wp-block-file- -media-311a77ab- de82-4e60-b47a- c9068b9344ed" >Pobierz</a></div>
Bez zmian: <!-- /wp:html -->Bez zmian: <!-- /wp:html -->
Skasowano: <!-- wp:file {"id":193,"href" :"https://bip.zwikbarczewo.pl/ wp-content/uploads/2022/02/ obwieszczenie- ws.-sprostowania- bledu.pdf","displayPreview":true} --> 
Skasowano: <div class="wp-block-file"><a href="https:/ /bip.zwikbarczewo.pl/wp-content/ uploads/2022/ 02/obwieszczenie- ws.-sprostowania-bledu.pdf" class="wp-block- file__button" download aria-describedby= "wp-block-file- -media-abff7ae4- ff1e-4b24-99ff- 0c8a98925a83" >Pobierz</a></div> 
Skasowano: <!-- /wp:file --> 

Uwaga: Mogły być dodane spacje by ułatwić zawijanie wierszy.