baner
Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Barczewo

Rejestr zmian od wersji 11 lutego 2022 o 08:36:26. Zarejestrowane zmiany, aktualna wersja.

Historia zmian:

Zmiany:

Nie znaleziono istotnych różnic między wersją 11 lutego 2022 o 08:36:26 a bieżącą. (Mogły być zmieniane tylko dane konfiguracyjne.)