baner
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni z dnia 28.02.2022 r. znak: BI.ZUZ.4.4210.1.2022.UK zawiadamiające strony postępowania o wszczęciu na wniosek postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne obejmujące pobór wód podziemnych z ujęcia w miejscowości Barczewko, na usługi wodne obejmujące wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi, obejmujące także wprowadzanie ścieków do urządzeń wodnych w zakresie odprowadzania ścieków przemysłowych pochodzących ze stacji uzdatniania wody (wód popłucznych) do rowu B-1 oraz w sprawie wygaszenia decyzji Starosty Olsztyńskiego z dnia 10 kwietnia 2012 r., znak: GŚ-III.6341.8.2012.WD.

Historia zmian: