baner
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni z dnia 17.03.2022 r. znak: BI.ZUZ.4.4210.17.2022.RS zawiadamiające strony postępowania o wszczęciu, na wniosek postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną w zakresie poboru wód podziemnych z ujęcia zlokalizowanego w miejscowości Barczewo, składającego się ze studni nr 1, 1A, i nr 5 oraz odprowadzanie ścieków (wód popłucznych) ze stacji uzdatniania wody rurociągiem DN200 mm do ziemi (nieużytek gruntowy) oraz w sprawie wygaszenia decyzji Starosty Olsztyńskiego znak: GŚ-III.6341.9.2012.WD z dnia 10 kwietnia 2012 r.

Historia zmian: