baner
Jesteś tutaj: Bip → Dział: komunikaty strona głównaObwieszczenie
Obwieszczenie

na podstawie art. 401 ust. 3 i ust. 4 w związku z art. 400 ust. 7 ustawy z 20 lipca 2017 roku – Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 1478).

Dyrektor Zarządu Zlewni podaje do publicznej wiadomości informację

o zakończeniu prowadzonego postępowania i udzieleniu pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną w zakresie poboru wód podziemnych z ujęcia zlokalizowanego w miejscowości Barczewo, składającego się ze studni nr 1, 1A, 2A i nr 5 (dz. nr 3/105 obr. 3 m. Barczewo, gm. Barczewo, pow. olsztyński) oraz odprowadzanie ścieków (wód popłucznych) ze stacji uzdatniania wody rurociągiem dn200 mm do ziemi (nieużytek gruntowy) oraz w sprawie wygaszenia decyzji Dyrektora Zarządu Zlewni w Olsztynie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie znak: BI.ZUZ.4.4210.17.2022.RS z dnia 29 września 2022 r. 

Historia zmian: