Budowa sieci wodociągowej Maruny-Biedowo-Dąbrówka Mała-Barczewko projekt dofinansowany z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja typu „Gospodarka wodno-ściekowa” pn. Budowa sieci wodociągowej 160 PE z przyłączami 40 PE w m. Maruny- Biedowo-Barczewko, gmina Barczewo oraz sieci wodociągowej Biedowo-Dąbrówka Mała, gmina Barczewo mająca na celu poprawę życia mieszkańców na terenie Gminy Barczewo poprzez budowę dwóch odcinków sieci wodociągowej współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

01.12.2021 r.

01.12.2021 r. została zawarta umowa z wykonawcą na budowę sieci wodociągowej 160 PE z przyłączami 40 PE w m. Maruny-Biedowo-Barczewko oraz sieci wodociągowej Biedowo-Dąbrówka Mała współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

01.12.2021 r.

Facebook Gmina Barczewo

Facebook Gmina Barczewo

01.12.2021 r.

Facebook Sołectwo Biedowo

Facebook Sołectwo Biedowo

06.12.2021 r

Zakres zadania inwestycyjnego.

15.03.2022 r.

Dobiegają końca prace związane z budową I etapu sieci wodociągowej Maruny-Biedowo-Barczewko m.in. w ramach dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

11.04.2022 r.

Dokonano częściowego odbioru z budową I etapu sieci wodociągowej Maruny-Biedowo-Barczewko m.in. w ramach dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Wartość inwestycji na podstawie dwóch dokumentacji projektowych:

Całkowity koszt inwestycji po przetargach 1.234.500,00 zł netto, 1.518.435,00 zł brutto.

Na chwilę obecną wykonany jest I etap zadania.

Termin realizacji całego zadania do końca sierpnia 2022r.

Do maja 2022 r – wydatkowano 810.537,00 zł netto w tym w 2022 r. 727.159,54 zł.

29.04.2022 r. Spółka złożyła wniosek o płatność do PROW dla I etapu inwestycji.

Zakres rzeczowy L = 3654 mb

Koszty całkowite realizacji danego etapu operacji 931.435,83 zł.

Koszty kwalifikowalne realizacji danego etapu operacji 751.055,83 zł.

Wnioskowana kwota pomocy dla danego etapu operacji 477.896,00 zł.

09.06.2022 r.

Facebook Sołectwo Biedowo

Post facebook Sołectwo Biedowo

24.08.2022 r.

Facebook Sołectwo Biedowo

Post facebook Sołectwo Biedowo

31.08.2022 r.

10.08.2022 r. spółka dokonała końcowego odbioru technicznego sieci wodociągowej Maruny-Biedowo-Barczewko m.in. w ramach dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Wartość inwestycji na podstawie dwóch dokumentacji projektowych:

Całkowity koszt inwestycji po przetargach 1.234.500,00 zł netto, 1.518.435,00 zł brutto.

Na chwilę obecną wykonany został II etap zadania.

31.08.2022 r. Spółka złożyła wniosek o płatność do PROW dla II etapu inwestycji.
Zakres rzeczowy całego zadania L = 5642 mb
Koszty całkowite realizacji II etapu operacji 586 981,17 zł.
Koszty kwalifikowalne realizacji danego etapu operacji 450.460,76 zł.
Wnioskowana kwota pomocy dla danego etapu operacji 286.628,00 zł.

Historia zmian: