baner
Jesteś tutaj: Bip → Dział: ogłoszenia przetargi
Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
28.03.2023

Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie Zarządzenia nr 1/03/2021 Prezesa Zarządu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Barczewie Spółka z o.o. z dnia 01.03.2021 r. w sprawie nadania Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej 130 000,00 zł netto na: „Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego”.Dotyczy projektu: „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w […]