baner
Jesteś tutaj: Bip → Dział: komunikaty strona główna
Obwieszczenie
25.03.2024

na podstawie art. 401 ust. 3 i ust. 4 w związku z art. 400 ust. 7 ustawy z 20 lipca 2017 roku – Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 1478). Dyrektor Zarządu Zlewni podaje do publicznej wiadomości informację o zakończeniu prowadzonego postępowania i udzieleniu pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną w zakresie […]

Komunikat zima 2024
29.01.2024

Komunikat Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dotyczący obowiązku zapewnienia kontroli stanu technicznego użytkowanych obiektów budowlanych. Szczegóły w załączeniu.

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni z dnia 12.08.2022 r.
22.08.2022

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni z dnia 12.08.2022 r. znak: BI.ZUZ.4.4210.17.2022.RS  w celu zapewnienia stronom czynnego udziału w prowadzonym postępowaniu administracyjnym w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną w zakresie poboru wód podziemnych z ujęcia zlokalizowanego w miejscowości Barczewo, składającego się ze studni nr 1, 1A, 2A i nr 5 (dz. nr 3/105 obr. 3 m. Barczewo, […]

Zmiana organizacji pracy kasy
11.07.2022

Informujemy, że od 1 sierpnia 2022 r. kasa w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.w Barczewie będzie otwarta w następujących dniach i godzinach:PONIEDZIAŁEK 8.00 – 15.30CZWARTEK 8.00 – 14.30Za utrudnienia wynikające ze zmiany przepraszamy

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni z dnia 24.05.2022 r.
30.05.2022

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni z dnia 24.05.2022 r. znak: BI.ZUZ.4.4210.17.2022.RS  o przedłużeniu prowadzonego postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną w zakresie poboru wód podziemnych z ujęcia zlokalizowanego w miejscowości Barczewo, składającego się ze studni nr 1, 1A, 2A i nr 5 (dz. nr 3/105 obr. 3 m. Barczewo, gm. Barczewo, pow. olsztyński) oraz odprowadzanie […]

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni z dnia 26.04.2022 r. 
05.05.2022

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni z dnia 26.04.2022 r. znak: BI.ZUZ.4.4210.1.2022.UK o zakończeniu prowadzonego postępowania administracyjnego i udzieleniu pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne obejmujące: pobór wód podziemnych z ujęcia w miejscowości Barczewko, wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi, obejmujące także wprowadzanie ścieków do urządzeń wodnych w zakresie odprowadzania ścieków przemysłowych pochodzących ze stacji uzdatniania wody (wód popłucznych) do […]