baner
Jesteś tutaj: Bip → Dział: ogłoszenia strona główna
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni z dnia 28.04.2022 r.
05.05.2022

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni z dnia 28.04.2022 r. znak: BI.ZUZ.4.4210.17.2022.RS  o przedłużeniu prowadzonego postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną w zakresie poboru wód podziemnych z ujęcia zlokalizowanego w miejscowości Barczewo, składającego się ze studni nr 1, 1A, 2A i nr 5 (dz. nr 3/105 obr. 3 m. Barczewo, gm. Barczewo, pow. olsztyński) oraz odprowadzanie ścieków (wód popłucznych) ze stacji […]

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni
22.03.2022

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni z dnia 17.03.2022 r. znak: BI.ZUZ.4.4210.17.2022.RS zawiadamiające strony postępowania o wszczęciu, na wniosek postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną w zakresie poboru wód podziemnych z ujęcia zlokalizowanego w miejscowości Barczewo, składającego się ze studni nr 1, 1A, i nr 5 oraz odprowadzanie ścieków (wód popłucznych) ze stacji […]

Informacje na temat twardości wody
14.03.2022

Informacje nt. twardości wody w sieciach wodociągowych administrowanych przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Barczewie.

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni
04.03.2022

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni z dnia 28.02.2022 r. znak: BI.ZUZ.4.4210.1.2022.UK zawiadamiające strony postępowania o wszczęciu na wniosek postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne obejmujące pobór wód podziemnych z ujęcia w miejscowości Barczewko, na usługi wodne obejmujące wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi, obejmujące także wprowadzanie ścieków do urządzeń wodnych w zakresie odprowadzania ścieków […]

O G Ł O S Z E N I E – PRZERWA W DOSTAWIE WODY W MIEJSCOWOŚCI BARCZEWKO
28.02.2022

ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O. W BARCZEWIE INFORMUJE, ŻE W DNIU 01.03.2022r. W GODZINACH 8ºº – 12ºº WYSTĄPI PRZERWA W DOSTAWIE WODY W MIEJSCOWOŚCI BARCZEWKO. PRZERWA WYNIKA Z PLANOWANYCH PRAC INWETCYJNYCH NA SIECI WODOCIĄGOWEJ. W DNIACH 01 – 02.03.2022 r. MOŻE WYSTĄPIĆ POGORSZENIE JAKOŚCI WODY. ZA POWSTAŁE UTRUDNIENIA PRZEPRASZAMY.