Jesteś tutaj: BipCennik
Cennik

Cennik usług pozostałych

ceny usług odpłatnych obowiązujące od 15.11.2022r.
Lp. wyszczególnienie cena netto cena brutto
1. Ekspertyza techniczna i technologiczna dotycząca sieci kanalizacyjnej na tej sieci i oczyszczalni ścieków wg. kalkulacji
2. Przerwanie czynności odbioru sieci lub przyłączy wod-kan z przyczyn zależnych od inwestora wg. kalkulacji
3. Usługi wykonywane przez Pogotowie Techniczne w tym:
a badanie ciśnienia wody w jednym punkcie 238,00 zł 292,74 zł
b zamykanie przyłącza ( zabezpieczenie na okres zimowy lub na życzenie odbiorcy ) 238,00 zł 292,74 zł
c otwieranie przyłącza ( po okresie zimowym lub na życzenia odbiorcy ) 238,00 zł 292,74 zł
d wypożyczenie zbiornika na wodę do celów gospodarczych (poj. 1m3) z przyczepą, na podstawie umowy użyczenia nieodpłatnie
e jednorazowy wyjazd Pogotowia Technicznego nie związany z awarią lub eksploatacją sieci (wezwanie nieuzasadnione, zamknięcia i otwarcie wody dla celów inwestycyjnych, jednorazowy pobór wody z hydrantu do celów budowy itp.) 308,00 zł 378,84 zł
f trwałe wyłączenie i ponowne włączenie dopływu wody i odbioru ścieków 2 240,79 zł 2 756,17 zł
4. Usługi wykonywane przez montera w tym:

a stawka roboczogodziny montera 107,25 zł 131,92 zł
b stawka roboczogodziny montera po godzinach pracy 214,50 zł 263,84 zł
c. wykonywanie ekspertyzy metrologicznej wodomierza DN 13 – 40 mm ( demontaż, ponowny montaż, opłata Urzędu Miar wg. kalkulacji
5. Demontaż i montaż wodomierza:
wg dostawcy
a koszt wodomierza wg. dostawcy
b demontaż i montaż wodomierza DN 13-40 mm, udokumentowane uszkodzenia powstałe z winy odbiorcy 273,28 zł 336,13 zł
c montaż wodomierza przemysłowego wg. kalkulacji
6. Ponowne oplombowanie wodomierza głównego na połączeniu z przyłączem – uszkodzenie z winy odbiorcy 149,10 zł 183,39 zł
7. Odbiór i zaplombowanie podlicznika na instalacji wewnętrznej 91,00 zł 111,93 zł
8. Remonty cząstkowe 160,99 zł 198,02 zł
9. Przywrócenie dostawy wody po odcięciu instalacji z przyczyn leżących po stronie odbiorcy usług (nieuiszczanie należności za świadczoną usługę) 208,91 zł 256,96 zł
10. Badanie wydajności sieci miejskiej/wiejskiej do celów przeciwpożarowych plus koszty dojazdu 200,00 zł 246,00 zł
KOSZT PRACY 1 godziny, 1 mth, 1 km POJAZDU LUB SPRZĘTU
Lp. wyszczególnienie netto brutto
1. Ciągnik – koszt za 1 mth pracy ciągnika 243,68 zł 299,73 zł
2. Samochód OPEL MOVANO NO 7276 – koszt za 1 km 2,90 zł 3,57 zł
3. Samochód OPEL MOVANO NOL 86437 – koszt za 1 km 2,90 zł 3,57 zł
4. Samochód REANULT MASTER NOL 48208 – koszt za 1 km 2,90 zł 3,57 zł
5. Samochód PEUGEOT BOXER NOL 46624 – koszt za 1 km 2,90 zł 3,57 zł
6. Samochód OPEL MOVANO NO 4014W – koszt za 1 km 2,90 zł 3,57 zł
7. Zagęszczarka płytowa – koszt pracy za 1 mth 87,23 zł 107,28 zł
8. Przecinarka do betonów i asfaltów – koszt pracy za 1mth 32,48 zł 39,95 zł
9. Młot pneumatyczny – koszt pracy za 1 mth 95,23 zł 117,13 zł
10. Agregat – koszt pracy za 1 mth 87,22 zł 107,28 zł
11. Mercedes Benz WUKO NOL 01LF – do udrożniania kanalizacji – koszt za 1 mth pracy 360,82 zł 443,81 zł
12. Minikoparka 168,00 zł 206,64 zł
13. Jenorazowy wywóz nieczystości płynnych-koszt za 1 mth pracy ciągnika + ryczałt za wywóz 320,68 zł 394,44 zł
14. Usługi kserograficzne – koszt za 1 kartę formatu A4 2,00 zł 2,46 zł
15. Koszty upomnienia 8,12 zł

PREZES ZARZĄDU
JACEK KASPRZAK

Do pobrania…

dokument (pdf)

Ceny usług odpłatnych obowiązujące od 15 listopada 2022

Historia zmian: