Jesteś tutaj: BipCennik
Cennik

Rejestr zmian od wersji 2023-03-09 @ 06:17:37. Zarejestrowane zmiany, aktualna wersja.

Cennik usług pozostałych

ceny usług odpłatnych obowiązujące od 15.11.2022r.
Lp. wyszczególnienie cena netto cena brutto
1. Ekspertyza techniczna i technologiczna dotycząca sieci kanalizacyjnej na tej sieci i oczyszczalni ścieków wg. kalkulacji
2. Przerwanie czynności odbioru sieci lub przyłączy wod-kan z przyczyn zależnych od inwestora wg. kalkulacji
3. Usługi wykonywane przez Pogotowie Techniczne w tym:
a badanie ciśnienia wody w jednym punkcie 238,00 zł 292,74 zł
b zamykanie przyłącza ( zabezpieczenie na okres zimowy lub na życzenie odbiorcy ) 238,00 zł 292,74 zł
c otwieranie przyłącza ( po okresie zimowym lub na życzenia odbiorcy ) 238,00 zł 292,74 zł
d wypożyczenie zbiornika na wodę do celów gospodarczych (poj. 1m3) z przyczepą, na podstawie umowy użyczenia nieodpłatnie
e jednorazowy wyjazd Pogotowia Technicznego nie związany z awarią lub eksploatacją sieci (wezwanie nieuzasadnione, zamknięcia i otwarcie wody dla celów inwestycyjnych, jednorazowy pobór wody z hydrantu do celów budowy itp.) 308,00 zł 378,84 zł
f trwałe wyłączenie i ponowne włączenie dopływu wody i odbioru ścieków 2 240,79 zł 2 756,17 zł
4. Usługi wykonywane przez montera w tym:

a stawka roboczogodziny montera 107,25 zł 131,92 zł
b stawka roboczogodziny montera po godzinach pracy 214,50 zł 263,84 zł
c. wykonywanie ekspertyzy metrologicznej wodomierza DN 13 – 40 mm ( demontaż, ponowny montaż, opłata Urzędu Miar wg. kalkulacji
5. Demontaż i montaż wodomierza:
wg dostawcy
a koszt wodomierza wg. dostawcy
b demontaż i montaż wodomierza DN 13-40 mm, udokumentowane uszkodzenia powstałe z winy odbiorcy 273,28 zł 336,13 zł
c montaż wodomierza przemysłowego wg. kalkulacji
6. Ponowne oplombowanie wodomierza głównego na połączeniu z przyłączem – uszkodzenie z winy odbiorcy 149,10 zł 183,39 zł
7. Odbiór i zaplombowanie podlicznika na instalacji wewnętrznej 91,00 zł 111,93 zł
8. Remonty cząstkowe 160,99 zł 198,02 zł
9. Przywrócenie dostawy wody po odcięciu instalacji z przyczyn leżących po stronie odbiorcy usług (nieuiszczanie należności za świadczoną usługę) 208,91 zł 256,96 zł
10. Badanie wydajności sieci miejskiej/wiejskiej do celów przeciwpożarowych plus koszty dojazdu 200,00 zł 246,00 zł
KOSZT PRACY 1 godziny, 1 mth, 1 km POJAZDU LUB SPRZĘTU
Lp. wyszczególnienie netto brutto
1. Ciągnik – koszt za 1 mth pracy ciągnika 243,68 zł 299,73 zł
2. Samochód OPEL MOVANO NO 7276 – koszt za 1 km 2,90 zł 3,57 zł
3. Samochód OPEL MOVANO NOL 86437 – koszt za 1 km 2,90 zł 3,57 zł
4. Samochód REANULT MASTER NOL 48208 – koszt za 1 km 2,90 zł 3,57 zł
5. Samochód PEUGEOT BOXER NOL 46624 – koszt za 1 km 2,90 zł 3,57 zł
6. Samochód OPEL MOVANO NO 4014W – koszt za 1 km 2,90 zł 3,57 zł
7. Zagęszczarka płytowa – koszt pracy za 1 mth 87,23 zł 107,28 zł
8. Przecinarka do betonów i asfaltów – koszt pracy za 1mth 32,48 zł 39,95 zł
9. Młot pneumatyczny – koszt pracy za 1 mth 95,23 zł 117,13 zł
10. Agregat – koszt pracy za 1 mth 87,22 zł 107,28 zł
11. Mercedes Benz WUKO NOL 01LF – do udrożniania kanalizacji – koszt za 1 mth pracy 360,82 zł 443,81 zł
12. Minikoparka 168,00 zł 206,64 zł
13. Jenorazowy wywóz nieczystości płynnych-koszt za 1 mth pracy ciągnika + ryczałt za wywóz 320,68 zł 394,44 zł
14. Usługi kserograficzne – koszt za 1 kartę formatu A4 2,00 zł 2,46 zł
15. Koszty upomnienia 8,12 zł

PREZES ZARZĄDU
JACEK KASPRZAK

Do pobrania…

dokument (pdf)

Ceny usług odpłatnych obowiązujące od 15 listopada 2022

Historia zmian:

Zmiany:

2023-03-09 @ 06:17:37Aktualna wersja
Treść
Bez zmian: <!-- wp:heading {"level":4} -->Bez zmian: <!-- wp:heading {"level":4} -->
Skasowano: <h4>Cennik usług pozostałych</h4> Dodano: <h4 class="wp-block- heading">Cennik usług pozostałych</h4>
Bez zmian: <!-- /wp:heading -->Bez zmian: <!-- /wp:heading -->
Bez zmian: <!-- wp:html -->Bez zmian: <!-- wp:html -->
Skasowano: <table cellspacing="0" border="0" class="cennik"> 
Skasowano: <colgroup width="33"></colgroup> Dodano: <table><colgroup width="33"></colgroup>
Bez zmian: <colgroup width="736"></colgroup>Bez zmian: <colgroup width="736"></colgroup>
Bez zmian: <colgroup width="106"></colgroup>Bez zmian: <colgroup width="106"></colgroup>
Skasowano: <colgroup width="109"></colgroup> 
Skasowano: <tbody> 
Skasowano: <tr> 
Skasowano: <td colspan="4" height="19" align="center" valign="middle"><b> ceny usług odpłatnych obowiązujące od 15.11.2022r. </b></td> 
Skasowano: </tr> 
Skasowano: <tr> 
Skasowano: <td height="19" align="center" valign="middle"> Lp. </td> 
Skasowano: <td align="center" valign="middle"> wyszczególnienie </td> 
Skasowano: <td align="center" valign="middle"> cena netto </td> 
Skasowano: <td align="center" valign="middle"> cena brutto </td> 
Skasowano: </tr> 
Skasowano: <tr> 
Skasowano: <td height="19" align="center" valign="middle"> 1. </td> 
Skasowano: <td align="left" valign="middle"> <strong>Ekspertyza techniczna i technologiczna dotycząca sieci kanalizacyjnej na tej sieci i oczyszczalni ścieków </strong></td> 
Skasowano: <td colspan="2" align="center" valign="middle" sdnum="1045;0;_-* #&nbsp;##0,00\ &quot;zł&quot;_-;-* #&nbsp;##0,00\ &quot;zł&quot;_-;_-* &quot;-&quot;??\ &quot;zł&quot;_-;_-@_-"> wg. kalkulacji </td> 
Skasowano: </tr> 
Skasowano: <tr> 
Skasowano: <td height="19" align="center" valign="middle"> 2. </td> 
Skasowano: <td align="left" valign="middle"> <strong>Przerwanie czynności odbioru sieci lub przyłączy wod-kan z przyczyn zależnych od inwestora</strong> </td> 
Skasowano: <td colspan="2" align="center" valign="middle" sdnum="1045;0;_-* #&nbsp;##0,00\ &quot;zł&quot;_-;-* #&nbsp;##0,00\ &quot;zł&quot;_-;_-* &quot;-&quot;??\ &quot;zł&quot;_-;_-@_-"> wg. kalkulacji </td> 
Skasowano: </tr> 
Skasowano: <tr> 
Skasowano: <td height="19" align="center" valign="middle"> 3. </td> 
Skasowano: <td align="left" valign="middle"> <strong>Usługi wykonywane przez Pogotowie Techniczne w tym:</strong> </td> 
Skasowano: <td align="left" valign="middle" sdnum="1045;0;_-* #&nbsp;##0,00\ &quot;zł&quot;_-;-* #&nbsp;##0,00\ &quot;zł&quot;_-;_-* &quot;-&quot;??\ &quot;zł&quot;_-;_-@_-"> <br> </td> 
Skasowano: <td align="left" valign="middle" sdval="0" sdnum="1045;0;_-* #&nbsp;##0,00\ &quot;zł&quot;_-;-* #&nbsp;##0,00\ &quot;zł&quot;_-;_-* &quot;-&quot;??\ &quot;zł&quot; _-;_-@_-"></td> 
Skasowano: </tr> 
Skasowano: <tr> 
Skasowano: <td height="19" align="center" valign="middle"> a </td> 
Skasowano: <td align="left" valign="middle"> badanie ciśnienia wody w jednym punkcie </td> 
Skasowano: <td align="right" valign="middle" sdval="170" sdnum="1045;0;_-* #&nbsp;##0,00\ &quot;zł&quot;_-;-* #&nbsp;##0,00\ &quot;zł&quot;_-;_-* &quot;-&quot;??\ &quot;zł&quot;_-;_-@_-"> 238,00 zł </td> 
Skasowano: <td align="right" valign="middle" sdval="209,1" sdnum="1045;0;_-* #&nbsp;##0,00\ &quot;zł&quot;_-;-* #&nbsp;##0,00\ &quot;zł&quot;_-;_-* &quot;-&quot;??\ &quot;zł&quot;_-;_-@_-"> 292,74 zł </td> 
Skasowano: </tr> 
Skasowano: <tr> 
Skasowano: <td height="19" align="center" valign="middle"> b </td> 
Skasowano: <td align="left" valign="middle"> zamykanie przyłącza ( zabezpieczenie na okres zimowy lub na życzenie odbiorcy ) </td> 
Skasowano: <td align="right" valign="middle" sdval="170" sdnum="1045;0;_-* #&nbsp;##0,00\ &quot;zł&quot;_-;-* #&nbsp;##0,00\ &quot;zł&quot;_-;_-* &quot;-&quot;??\ &quot;zł&quot;_-;_-@_-"> 238,00 zł </td> 
Skasowano: <td align="right" valign="middle" sdval="209,1" sdnum="1045;0;_-* #&nbsp;##0,00\ &quot;zł&quot;_-;-* #&nbsp;##0,00\ &quot;zł&quot;_-;_-* &quot;-&quot;??\ &quot;zł&quot;_-;_-@_-"> 292,74 zł </td> 
Skasowano: </tr> 
Skasowano: <tr> 
Skasowano: <td height="19" align="center" valign="middle"> c </td> 
Skasowano: <td align="left" valign="middle"> otwieranie przyłącza ( po okresie zimowym lub na życzenia odbiorcy ) </td> 
Skasowano: <td align="right" valign="middle" sdval="170" sdnum="1045;0;_-* #&nbsp;##0,00\ &quot;zł&quot;_-;-* #&nbsp;##0,00\ &quot;zł&quot;_-;_-* &quot;-&quot;??\ &quot;zł&quot;_-;_-@_-"> 238,00 zł </td> 
Skasowano: <td align="right" valign="middle" sdval="209,1" sdnum="1045;0;_-* #&nbsp;##0,00\ &quot;zł&quot;_-;-* #&nbsp;##0,00\ &quot;zł&quot;_-;_-* &quot;-&quot;??\ &quot;zł&quot;_-;_-@_-"> 292,74 zł </td> 
Skasowano: </tr> 
Skasowano: <tr> 
Skasowano: <td height="19" align="center" valign="middle"> d </td> 
Skasowano: <td align="left" valign="middle"> wypożyczenie zbiornika na wodę do celów gospodarczych (poj. 1m3) z przyczepą, na podstawie umowy użyczenia </td> 
Skasowano: <td align="right" valign="middle" sdval="189,38" sdnum="1045;0;_-* #&nbsp;##0,00\ &quot;zł&quot;_-;-* #&nbsp;##0,00\ &quot;zł&quot;_-;_-* &quot;-&quot;??\ &quot;zł&quot;_-;_-@_-"> - </td> 
Skasowano: <td align="right" valign="middle" sdval="232,9374" sdnum="1045;0;_-* #&nbsp;##0,00\ &quot;zł&quot;_-;-* #&nbsp;##0,00\ &quot;zł&quot;_-;_-* &quot;-&quot;??\ &quot;zł&quot;_-;_-@_-"> nieodpłatnie </td> 
Skasowano: </tr> 
Skasowano: <tr> 
Skasowano: <td height="37" align="center" valign="middle"> e </td> 
Skasowano: <td align="left" valign="middle"> jednorazowy wyjazd Pogotowia Technicznego nie związany z awarią lub eksploatacją sieci (wezwanie nieuzasadnione, zamknięcia i otwarcie wody dla celów inwestycyjnych, jednorazowy pobór wody z hydrantu do celów budowy itp.) </td>Dodano: <colgroup width="109">< /colgroup><tbody><tr><td colspan="4">ceny usług odpłatnych obowiązujące od 10.10.2023 r.</td></tr><tr><td colspan="4">NAZWA USŁUGI</td>< /tr><tr><td>Lp.< /td><td>wyszczególnienie< /td><td>cena netto</td><td>cena brutto</td></ tr><tr><td>1.< /td><td>Ekspertyza techniczna i technologiczna dotycząca sieci kanalizacyjnej na tej sieci&nbsp; i oczyszczalni ścieków&nbsp;</td><td colspan="2">&nbsp;wg. odrębnej kalkulacji&nbsp; </td></tr><tr><td>2.</td> <td>Przerwanie czynności odbioru sieci lub przyłączy wod-kan z przyczyn zależnych od inwestora</td><td colspan="2">&nbsp;wg. odrębnej kalkulacji&nbsp; </td></tr><tr> <td>3.</td><td>Usługi wykonywane przez Pogotowie Techniczne w tym:</td><td colspan="2">&nbsp; </td></tr><tr> <td>a</td><td>badanie ciśnienia wody w jednym punkcie</td>< td>&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; 266,56 zł</td><td>&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; 327,87 zł</td></tr> <tr><td>b</td> <td>zamykanie/otwieranie zasuwy na przyłączu/sieci (zabezpieczenie na okres zimowy lub na zlecenie/wniosek odbiorcy) – cena dotyczy „normalnego stanu technicznego” + koszty dojazdu*</td> <td>&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; 266,56 zł</td><td>&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; 327,87 zł</td></tr> <tr><td>c</td> <td>wypożyczenie zbiornika na wodę do celów gospodarczych (poj. 1m<sup>3</sup>) z przyczepą, na podstawie umowy użyczenia</td><td colspan="2">&nbsp; nieodpłatnie&nbsp;</td>< /tr><tr><td>d< /td><td>jednorazowy wyjazd Pogotowia Technicznego nie związany z awarią lub eksploatacją sieci (wezwanie nieuzasadnione, zamknięcia i otwarcie wody dla celów inwestycyjnych, jednorazowy pobór wody z hydrantu do celów budowy itp.)&nbsp;</ td><td>&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; 344,96 zł</td><td>&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; 424,30 zł</td></tr> <tr><td>e</td><td>trwałe wyłączenie i ponowne włączenie dopływu wody i odbioru ścieków&nbsp; </td><td>&nbsp; &nbsp;&nbsp; 2 509,68 zł</td><td>&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3 086,91 zł</td></tr> <tr><td>4.</td><td>Trwałe odcięcie przyłącza wodociągowego do nieruchomości na sieci wodociągowej (na zlecenie odbiorcy)</td><td colspan="2">&nbsp;wg odrębnej kalkulacji&nbsp; </td></tr><tr> <td>5.</td><td>Trwałe odcięcie przyłącza kanalizacji sanitarnej do nieruchomości na sieci kanalizacyjnej (na zlecenie dostawcy ścieków)</td><td colspan="2">&nbsp;wg odrębnej kalkulacji&nbsp; </td></tr><tr> <td>6.</td><td>Usługi wykonywane przez montera w tym :&nbsp;</td><td colspan="2">&nbsp; </td></tr><tr> <td>a</td><td>stawka roboczogodziny pracownika wod-kan</td>< td>&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; 120,12 zł</td><td>&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; 147,75 zł</td></tr> <tr><td>b</td><td>stawka roboczogodziny pracownika wod-kan po godzinach pracy</td><td> &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; 240,24 zł</td><td>&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; 295,50 zł</td></tr> <tr><td>c</td> <td>wykonywanie ekspertyzy metrologicznej wodomierza DN 13 – 40 mm ( demontaż, ponowny montaż, opłata Urzędu Miar)&nbsp;</td><td colspan="2">&nbsp;wg odrębnej kalkulacji&nbsp; </td></tr><tr><td>7.</td> <td>Demontaż i montaż wodomierza:</td><td colspan="2">&nbsp;wg dostawcy&nbsp; </td></tr><tr> <td>a</td><td>koszt wodomierza&nbsp;</td><td colspan="2">&nbsp;wg dostawcy&nbsp; </td></tr><tr><td>b</td>< td>demontaż i montaż wodomierza DN 13-40 mm, udokumentowane uszkodzenia powstałe z winy odbiorcy&nbsp; </td><td>&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; 306,07 zł</td><td>&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; 376,47 zł</td></tr> <tr><td>c</td><td>montaż wodomierza przemysłowego</td><td colspan="2">&nbsp;wg odrębnej kalkulacji&nbsp; </td></tr><tr> <td>8.</td><td>Ponowne oplombowanie wodomierza głównego na połączeniu z przyłączem – uszkodzenie z winy odbiorcy&nbsp; </td><td>&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; 166,99 zł</td><td>&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; 205,40 zł</td></tr> <tr><td>9.</td><td>Odbiór i zaplombowanie podlicznika na instalacji wewnętrznej&nbsp; </td><td>&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; 101,92 zł</td><td>&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; 125,36 zł</td></tr> <tr><td>10.</ td><td>Remonty cząstkowe</td> <td>&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; 180,31 zł</td><td>&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; 221,78 zł</td></tr> <tr><td>11.</ td><td>Przywrócenie dostawy wody po odcięciu instalacji z przyczyn leżących po stronie odbiorcy usług (nieuiszczanie należności za świadczoną usługę) – cena dotyczy „normalnego stanu technicznego” + koszty dojazdu wg cennika*</td> <td>&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; 533,12 zł</td><td>&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; 655,74 zł</td></tr> <tr><td>12.</ td><td>Wykonanie analizy wydajności sieci miejskiej/wiejskiej do celów przeciwpożarowych + koszty dojazdu wg cennika</td>< td>&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; 224,00 zł</td><td>&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; 275,52 zł</td></tr> </tbody></table>
Skasowano: <td align="right" valign="middle" sdval="220" sdnum="1045;0;_-* #&nbsp;##0,00\ &quot;zł&quot;_-;-* #&nbsp;##0,00\ &quot;zł&quot;_-;_-* &quot;-&quot;??\ &quot;zł&quot;_-;_-@_-"> 308,00 zł </td> 
Skasowano: <td align="right" valign="middle" sdval="270,6" sdnum="1045;0;_-* #&nbsp;##0,00\ &quot;zł&quot;_-;-* #&nbsp;##0,00\ &quot;zł&quot;_-;_-* &quot;-&quot;??\ &quot;zł&quot;_-;_-@_-"> 378,84 zł </td> 
Skasowano: </tr> 
Skasowano: <tr> 
Skasowano: <td height="19" align="center" valign="middle"> f </td> 
Skasowano: <td align="left" valign="middle"> trwałe wyłączenie i ponowne włączenie dopływu wody i odbioru ścieków </td> 
Skasowano: <td align="right" valign="middle" sdval="2240,79" sdnum="1045;0;_-* #&nbsp;##0,00\ &quot;zł&quot;_-;-* #&nbsp;##0,00\ &quot;zł&quot;_-;_-* &quot;-&quot;??\ &quot;zł&quot;_-;_-@_-"> 2&nbsp;240,79 zł </td> 
Skasowano: <td align="right" valign="middle" sdval="2756,1717" sdnum="1045;0;_-* #&nbsp;##0,00\ &quot;zł&quot;_-;-* #&nbsp;##0,00\ &quot;zł&quot;_-;_-* &quot;-&quot;??\ &quot;zł&quot;_-;_-@_-"> 2&nbsp;756,17 zł </td> 
Skasowano: </tr> 
Skasowano: <tr> 
Skasowano: <td height="19" align="center" valign="middle"> 4. </td> 
Skasowano: <td align="left" valign="middle"> <strong>Usługi wykonywane przez montera w tym:</strong> </td> 
Skasowano: <td align="right" valign="middle" sdnum="1045;0;_-* #&nbsp;##0,00\ &quot;zł&quot;_-;-* #&nbsp;##0,00\ &quot;zł&quot;_-;_-* &quot;-&quot;??\ &quot;zł&quot;_-;_-@_-"> <br> </td> 
Skasowano: <td align="right" valign="middle" sdnum="1045;0;_-* #&nbsp;##0,00\ &quot;zł&quot;_-;-* #&nbsp;##0,00\ &quot;zł&quot;_-;_-* &quot;-&quot;??\ &quot;zł&quot;_-;_-@_-"> <br> </td> 
Skasowano: </tr> 
Skasowano: <tr> 
Skasowano: <td height="19" align="center" valign="middle"> a </td> 
Skasowano: <td align="left" valign="middle"> stawka roboczogodziny montera </td> 
Skasowano: <td align="right" valign="middle" sdval="65" sdnum="1045;0;_-* #&nbsp;##0,00\ &quot;zł&quot;_-;-* #&nbsp;##0,00\ &quot;zł&quot;_-;_-* &quot;-&quot;??\ &quot;zł&quot;_-;_-@_-"> 107,25 zł </td> 
Skasowano: <td align="right" valign="middle" sdval="79,95" sdnum="1045;0;_-* #&nbsp;##0,00\ &quot;zł&quot;_-;-* #&nbsp;##0,00\ &quot;zł&quot;_-;_-* &quot;-&quot;??\ &quot;zł&quot;_-;_-@_-"> 131,92 zł </td> 
Skasowano: </tr> 
Skasowano: <tr> 
Skasowano: <td height="19" align="center" valign="middle"> b </td> 
Skasowano: <td align="left" valign="middle"> stawka roboczogodziny montera po godzinach pracy </td> 
Skasowano: <td align="right" valign="middle" sdval="130" sdnum="1045;0;_-* #&nbsp;##0,00\ &quot;zł&quot;_-;-* #&nbsp;##0,00\ &quot;zł&quot;_-;_-* &quot;-&quot;??\ &quot;zł&quot;_-;_-@_-"> 214,50 zł </td> 
Skasowano: <td align="right" valign="middle" sdval="159,9" sdnum="1045;0;_-* #&nbsp;##0,00\ &quot;zł&quot;_-;-* #&nbsp;##0,00\ &quot;zł&quot;_-;_-* &quot;-&quot;??\ &quot;zł&quot;_-;_-@_-"> 263,84 zł </td> 
Skasowano: </tr> 
Skasowano: <tr> 
Skasowano: <td height="19" align="center" valign="middle"> c. </td> 
Skasowano: <td align="left" valign="middle"> wykonywanie ekspertyzy metrologicznej wodomierza DN 13 – 40 mm ( demontaż, ponowny montaż, opłata Urzędu Miar </td> 
Skasowano: <td colspan="2" align="center" valign="middle" sdnum="1045;0;_-* #&nbsp;##0,00\ &quot;zł&quot;_-;-* #&nbsp;##0,00\ &quot;zł&quot;_-;_-* &quot;-&quot;??\ &quot;zł&quot;_-;_-@_-"> wg. kalkulacji </td> 
Skasowano: </tr> 
Skasowano: <tr> 
Skasowano: <td height="19" align="center" valign="middle"> 5. </td> 
Skasowano: <td align="left" valign="middle"> <strong>Demontaż i montaż wodomierza:</strong> </td> 
Skasowano: <td colspan="2" align="center" valign="middle" sdnum="1045;0;_-* #&nbsp;##0,00\ &quot;zł&quot;_-;-* #&nbsp;##0,00\ &quot;zł&quot;_-;_-* &quot;-&quot;??\ &quot;zł&quot;_-;_-@_-"> <br> wg dostawcy</td> 
Skasowano: <!-- <td align="left" valign="middle" sdnum="1045;0;_-* #&nbsp;##0,00\ &quot;zł&quot;_-;-* #&nbsp;##0,00\ &quot;zł&quot;_-;_-* &quot;-&quot;??\ &quot;zł&quot;_-;_-@_-"> <br> </td> --> 
Skasowano: </tr> 
Skasowano: <tr> 
Skasowano: <td height="19" align="center" valign="middle"> a </td> 
Skasowano: <td align="left" valign="middle"> koszt wodomierza </td> 
Skasowano: <td colspan="2" align="center" valign="middle" sdnum="1045;0;_-* #&nbsp;##0,00\ &quot;zł&quot;_-;-* #&nbsp;##0,00\ &quot;zł&quot;_-;_-* &quot;-&quot;??\ &quot;zł&quot;_-;_-@_-"> wg. dostawcy </td> 
Skasowano: </tr> 
Skasowano: <tr> 
Skasowano: <td height="19" align="center" valign="middle"> b </td> 
Skasowano: <td align="left" valign="middle"> demontaż i montaż wodomierza DN 13-40 mm, udokumentowane uszkodzenia powstałe z winy odbiorcy </td> 
Skasowano: <td align="right" valign="middle" sdval="195,2" sdnum="1045;0;_-* #&nbsp;##0,00\ &quot;zł&quot;_-;-* #&nbsp;##0,00\ &quot;zł&quot;_-;_-* &quot;-&quot;??\ &quot;zł&quot;_-;_-@_-"> 273,28 zł </td> 
Skasowano: <td align="right" valign="middle" sdval="240,096" sdnum="1045;0;_-* #&nbsp;##0,00\ &quot;zł&quot;_-;-* #&nbsp;##0,00\ &quot;zł&quot;_-;_-* &quot;-&quot;??\ &quot;zł&quot;_-;_-@_-"> 336,13 zł </td> 
Skasowano: </tr> 
Skasowano: <tr> 
Skasowano: <td height="19" align="center" valign="middle"> c </td> 
Skasowano: <td align="left" valign="middle"> montaż wodomierza przemysłowego </td> 
Skasowano: <td colspan="2" align="center" valign="middle" sdnum="1045;0;_-* #&nbsp;##0,00\ &quot;zł&quot;_-;-* #&nbsp;##0,00\ &quot;zł&quot;_-;_-* &quot;-&quot;??\ &quot;zł&quot;_-;_-@_-"> wg. kalkulacji </td> 
Skasowano: </tr> 
Skasowano: <tr> 
Skasowano: <td height="19" align="center" valign="middle"> 6. </td> 
Skasowano: <td align="left" valign="middle"> Ponowne oplombowanie wodomierza głównego na połączeniu z przyłączem – uszkodzenie z winy odbiorcy </td> 
Skasowano: <td align="right" valign="middle" sdval="106,5" sdnum="1045;0;_-* #&nbsp;##0,00\ &quot;zł&quot;_-;-* #&nbsp;##0,00\ &quot;zł&quot;_-;_-* &quot;-&quot;??\ &quot;zł&quot;_-;_-@_-"> 149,10 zł </td> 
Skasowano: <td align="right" valign="middle" sdval="130,995" sdnum="1045;0;_-* #&nbsp;##0,00\ &quot;zł&quot;_-;-* #&nbsp;##0,00\ &quot;zł&quot;_-;_-* &quot;-&quot;??\ &quot;zł&quot;_-;_-@_-"> 183,39 zł </td> 
Skasowano: </tr> 
Skasowano: <tr> 
Skasowano: <td height="19" align="center" valign="middle"> 7. </td> 
Skasowano: <td align="left" valign="middle"> Odbiór i zaplombowanie podlicznika na instalacji wewnętrznej </td> 
Skasowano: <td align="right" valign="middle" sdval="65" sdnum="1045;0;_-* #&nbsp;##0,00\ &quot;zł&quot;_-;-* #&nbsp;##0,00\ &quot;zł&quot;_-;_-* &quot;-&quot;??\ &quot;zł&quot;_-;_-@_-"> 91,00 zł </td> 
Skasowano: <td align="right" valign="middle" sdval="79,95" sdnum="1045;0;_-* #&nbsp;##0,00\ &quot;zł&quot;_-;-* #&nbsp;##0,00\ &quot;zł&quot;_-;_-* &quot;-&quot;??\ &quot;zł&quot;_-;_-@_-"> 111,93 zł </td> 
Skasowano: </tr> 
Skasowano: <tr> 
Skasowano: <td height="19" align="center" valign="middle"> 8. </td> 
Skasowano: <td align="left" valign="middle"> Remonty cząstkowe </td> 
Skasowano: <td align="right" valign="middle" sdval="114,99" sdnum="1045;0;_-* #&nbsp;##0,00\ &quot;zł&quot;_-;-* #&nbsp;##0,00\ &quot;zł&quot;_-;_-* &quot;-&quot;??\ &quot;zł&quot;_-;_-@_-"> 160,99 zł </td> 
Skasowano: <td align="right" valign="middle" sdval="141,4377" sdnum="1045;0;_-* #&nbsp;##0,00\ &quot;zł&quot;_-;-* #&nbsp;##0,00\ &quot;zł&quot;_-;_-* &quot;-&quot;??\ &quot;zł&quot;_-;_-@_-"> 198,02 zł </td> 
Skasowano: </tr> 
Skasowano: <tr> 
Skasowano: <td height="37" align="center" valign="middle"> 9. </td> 
Skasowano: <td align="left" valign="middle"> Przywrócenie dostawy wody po odcięciu instalacji z przyczyn leżących po stronie odbiorcy usług (nieuiszczanie należności za świadczoną usługę) </td> 
Skasowano: <td align="right" valign="middle" sdval="149,22" sdnum="1045;0;_-* #&nbsp;##0,00\ &quot;zł&quot;_-;-* #&nbsp;##0,00\ &quot;zł&quot;_-;_-* &quot;-&quot;??\ &quot;zł&quot;_-;_-@_-"> 208,91 zł </td> 
Skasowano: <td align="right" valign="middle" sdval="183,5406" sdnum="1045;0;_-* #&nbsp;##0,00\ &quot;zł&quot;_-;-* #&nbsp;##0,00\ &quot;zł&quot;_-;_-* &quot;-&quot;??\ &quot;zł&quot;_-;_-@_-"> 256,96 zł </td> 
Skasowano: </tr> 
Skasowano: <tr> 
Skasowano: <td height="37" align="center" valign="middle"> 10. </td> 
Skasowano: <td align="left" valign="middle"> Badanie wydajności sieci miejskiej/wiejskiej do celów przeciwpożarowych plus koszty dojazdu </td> 
Skasowano: <td align="right" valign="middle" sdval="149,22" sdnum="1045;0;_-* #&nbsp;##0,00\ &quot;zł&quot;_-;-* #&nbsp;##0,00\ &quot;zł&quot;_-;_-* &quot;-&quot;??\ &quot;zł&quot;_-;_-@_-"> 200,00 zł </td> 
Skasowano: <td align="right" valign="middle" sdval="183,5406" sdnum="1045;0;_-* #&nbsp;##0,00\ &quot;zł&quot;_-;-* #&nbsp;##0,00\ &quot;zł&quot;_-;_-* &quot;-&quot;??\ &quot;zł&quot;_-;_-@_-"> 246,00 zł </td> 
Skasowano: </tr> 
Skasowano: </tbody> 
Skasowano: </table> 
Bez zmian: <!-- /wp:html -->Bez zmian: <!-- /wp:html -->
Bez zmian: <!-- wp:html -->Bez zmian: <!-- wp:html -->
Skasowano: <table cellspacing="0" border="0" class="cennik"> 
Skasowano: <colgroup width="33"></colgroup> Dodano: <table><colgroup width="33"></colgroup>
Bez zmian: <colgroup width="736"></colgroup>Bez zmian: <colgroup width="736"></colgroup>
Bez zmian: <colgroup width="106"></colgroup>Bez zmian: <colgroup width="106"></colgroup>
Skasowano: <colgroup width="109"></colgroup> 
Skasowano: <tbody> 
Skasowano: <tr> 
Skasowano: <td colspan="4" height="23" align="center" valign="middle"> KOSZT PRACY 1 godziny, 1 mth, 1 km POJAZDU LUB SPRZĘTU </td> 
Skasowano: </tr> 
Skasowano: <tr> 
Skasowano: <td height="19" align="center" valign="middle"> Lp. </td> 
Skasowano: <td align="center" valign="middle"> wyszczególnienie </td> 
Skasowano: <td align="center" valign="middle"> netto </td> 
Skasowano: <td align="center" valign="middle"> brutto </td> 
Skasowano: </tr> 
Skasowano: <tr> 
Skasowano: <td height="19" align="center" valign="middle"> 1. </td> 
Skasowano: <td align="left" valign="middle"> Ciągnik – koszt za 1 mth pracy ciągnika </td> 
Skasowano: <td align="right" valign="middle" sdval="174,06" sdnum="1045;0;_-* #&nbsp;##0,00\ &quot;zł&quot;_-;-* #&nbsp;##0,00\ &quot;zł&quot;_-;_-* &quot;-&quot;??\ &quot;zł&quot;_-;_-@_-"> 243,68 zł </td> 
Skasowano: <td align="right" valign="middle" sdval="214,0938" sdnum="1045;0;_-* #&nbsp;##0,00\ &quot;zł&quot;_-;-* #&nbsp;##0,00\ &quot;zł&quot;_-;_-* &quot;-&quot;??\ &quot;zł&quot;_-;_-@_-"> 299,73 zł </td> 
Skasowano: </tr> 
Skasowano: <tr> 
Skasowano: <td height="19" align="center" valign="middle"> 2. </td> 
Skasowano: <td align="left" valign="middle"> Samochód OPEL MOVANO NO 7276 - koszt za 1 km </td> 
Skasowano: <td align="right" valign="middle" sdval="2,07" sdnum="1045;0;_-* #&nbsp;##0,00\ &quot;zł&quot;_-;-* #&nbsp;##0,00\ &quot;zł&quot;_-;_-* &quot;-&quot;??\ &quot;zł&quot;_-;_-@_-"> 2,90 zł </td> 
Skasowano: <td align="right" valign="middle" sdval="2,5461" sdnum="1045;0;_-* #&nbsp;##0,00\ &quot;zł&quot;_-;-* #&nbsp;##0,00\ &quot;zł&quot;_-;_-* &quot;-&quot;??\ &quot;zł&quot;_-;_-@_-"> 3,57 zł </td> 
Skasowano: </tr> 
Skasowano: <tr> 
Skasowano: <td height="19" align="center" valign="middle"> 3. </td> 
Skasowano: <td align="left" valign="middle"> Samochód OPEL MOVANO NOL 86437 - koszt za 1 km </td> 
Skasowano: <td align="right" valign="middle" sdval="2,07" sdnum="1045;0;_-* #&nbsp;##0,00\ &quot;zł&quot;_-;-* #&nbsp;##0,00\ &quot;zł&quot;_-;_-* &quot;-&quot;??\ &quot;zł&quot;_-;_-@_-"> 2,90 zł </td> 
Skasowano: <td align="right" valign="middle" sdval="2,5461" sdnum="1045;0;_-* #&nbsp;##0,00\ &quot;zł&quot;_-;-* #&nbsp;##0,00\ &quot;zł&quot;_-;_-* &quot;-&quot;??\ &quot;zł&quot;_-;_-@_-"> 3,57 zł </td> 
Skasowano: </tr> 
Skasowano: <tr> 
Skasowano: <td height="19" align="center" valign="middle"> 4. </td> 
Skasowano: <td align="left" valign="middle"> Samochód REANULT MASTER NOL 48208 - koszt za 1 km </td> 
Skasowano: <td align="right" valign="middle" sdval="2,07" sdnum="1045;0;_-* #&nbsp;##0,00\ &quot;zł&quot;_-;-* #&nbsp;##0,00\ &quot;zł&quot;_-;_-* &quot;-&quot;??\ &quot;zł&quot;_-;_-@_-"> 2,90 zł </td> 
Skasowano: <td align="right" valign="middle" sdval="2,5461" sdnum="1045;0;_-* #&nbsp;##0,00\ &quot;zł&quot;_-;-* #&nbsp;##0,00\ &quot;zł&quot;_-;_-* &quot;-&quot;??\ &quot;zł&quot;_-;_-@_-"> 3,57 zł </td> 
Skasowano: </tr> 
Skasowano: <tr> 
Skasowano: <td height="19" align="center" valign="middle"> 5. </td> 
Skasowano: <td align="left" valign="middle"> Samochód PEUGEOT BOXER NOL 46624 - koszt za 1 km </td> 
Skasowano: <td align="right" valign="middle" sdval="2,07" sdnum="1045;0;_-* #&nbsp;##0,00\ &quot;zł&quot;_-;-* #&nbsp;##0,00\ &quot;zł&quot;_-;_-* &quot;-&quot;??\ &quot;zł&quot;_-;_-@_-"> 2,90 zł </td> 
Skasowano: <td align="right" valign="middle" sdval="2,5461" sdnum="1045;0;_-* #&nbsp;##0,00\ &quot;zł&quot;_-;-* #&nbsp;##0,00\ &quot;zł&quot;_-;_-* &quot;-&quot;??\ &quot;zł&quot;_-;_-@_-"> 3,57 zł </td> 
Skasowano: </tr> 
Skasowano: <tr> 
Skasowano: <td height="19" align="center" valign="middle"> 6. </td> 
Skasowano: <td align="left" valign="middle"> Samochód OPEL MOVANO NO 4014W - koszt za 1 km </td> 
Skasowano: <td align="right" valign="middle" sdval="2,07" sdnum="1045;0;_-* #&nbsp;##0,00\ &quot;zł&quot;_-;-* #&nbsp;##0,00\ &quot;zł&quot;_-;_-* &quot;-&quot;??\ &quot;zł&quot;_-;_-@_-"> 2,90 zł </td> 
Skasowano: <td align="right" valign="middle" sdval="2,5461" sdnum="1045;0;_-* #&nbsp;##0,00\ &quot;zł&quot;_-;-* #&nbsp;##0,00\ &quot;zł&quot;_-;_-* &quot;-&quot;??\ &quot;zł&quot;_-;_-@_-"> 3,57 zł </td> 
Skasowano: </tr> 
Skasowano: <tr> 
Skasowano: <td height="19" align="center" valign="middle"> 7. </td> 
Skasowano: <td align="left" valign="middle"> Zagęszczarka płytowa - koszt pracy za 1 mth </td> 
Skasowano: <td align="right" valign="middle" sdval="62,31" sdnum="1045;0;_-* #&nbsp;##0,00\ &quot;zł&quot;_-;-* #&nbsp;##0,00\ &quot;zł&quot;_-;_-* &quot;-&quot;??\ &quot;zł&quot;_-;_-@_-"> 87,23 zł </td> 
Skasowano: <td align="right" valign="middle" sdval="76,6413" sdnum="1045;0;_-* #&nbsp;##0,00\ &quot;zł&quot;_-;-* #&nbsp;##0,00\ &quot;zł&quot;_-;_-* &quot;-&quot;??\ &quot;zł&quot;_-;_-@_-"> 107,28 zł </td> 
Skasowano: </tr> 
Skasowano: <tr> 
Skasowano: <td height="19" align="center" valign="middle"> 8. </td> 
Skasowano: <td align="left" valign="middle"> Przecinarka do betonów i asfaltów - koszt pracy za 1mth </td> 
Skasowano: <td align="right" valign="middle" sdval="23,2" sdnum="1045;0;_-* #&nbsp;##0,00\ &quot;zł&quot;_-;-* #&nbsp;##0,00\ &quot;zł&quot;_-;_-* &quot;-&quot;??\ &quot;zł&quot;_-;_-@_-"> 32,48 zł </td> 
Skasowano: <td align="right" valign="middle" sdval="28,536" sdnum="1045;0;_-* #&nbsp;##0,00\ &quot;zł&quot;_-;-* #&nbsp;##0,00\ &quot;zł&quot;_-;_-* &quot;-&quot;??\ &quot;zł&quot;_-;_-@_-"> 39,95 zł </td> 
Skasowano: </tr> 
Skasowano: <tr> 
Skasowano: <td height="19" align="center" valign="middle"> 9. </td> 
Skasowano: <td align="left" valign="middle"> Młot pneumatyczny - koszt pracy za 1 mth </td> 
Skasowano: <td align="right" valign="middle" sdval="68,02" sdnum="1045;0;_-* #&nbsp;##0,00\ &quot;zł&quot;_-;-* #&nbsp;##0,00\ &quot;zł&quot;_-;_-* &quot;-&quot;??\ &quot;zł&quot;_-;_-@_-"> 95,23 zł </td> 
Skasowano: <td align="right" valign="middle" sdval="83,6646" sdnum="1045;0;_-* #&nbsp;##0,00\ &quot;zł&quot;_-;-* #&nbsp;##0,00\ &quot;zł&quot;_-;_-* &quot;-&quot;??\ &quot;zł&quot;_-;_-@_-"> 117,13 zł </td> 
Skasowano: </tr> 
Skasowano: <tr> 
Skasowano: <td height="19" align="center" valign="middle"> 10. </td> 
Skasowano: <td align="left" valign="middle"> Agregat - koszt pracy za 1 mth </td> 
Skasowano: <td align="right" valign="middle" sdval="62,3" sdnum="1045;0;_-* #&nbsp;##0,00\ &quot;zł&quot;_-;-* #&nbsp;##0,00\ &quot;zł&quot;_-;_-* &quot;-&quot;??\ &quot;zł&quot;_-;_-@_-"> 87,22 zł </td> 
Skasowano: <td align="right" valign="middle" sdval="76,629" sdnum="1045;0;_-* #&nbsp;##0,00\ &quot;zł&quot;_-;-* #&nbsp;##0,00\ &quot;zł&quot;_-;_-* &quot;-&quot;??\ &quot;zł&quot;_-;_-@_-"> 107,28 zł </td> 
Skasowano: </tr> 
Skasowano: <tr> 
Skasowano: <td height="19" align="center" valign="middle"> 11. </td> 
Skasowano: <td align="left" valign="middle"> Mercedes Benz WUKO NOL 01LF - do udrożniania kanalizacji - koszt za 1 mth pracy </td> 
Skasowano: <td align="right" valign="middle" sdval="257,73" sdnum="1045;0;_-* #&nbsp;##0,00\ &quot;zł&quot;_-;-* #&nbsp;##0,00\ &quot;zł&quot;_-;_-* &quot;-&quot;??\ &quot;zł&quot;_-;_-@_-"> 360,82 zł </td> 
Skasowano: <td align="right" valign="middle" sdval="317,0079" sdnum="1045;0;_-* #&nbsp;##0,00\ &quot;zł&quot;_-;-* #&nbsp;##0,00\ &quot;zł&quot;_-;_-* &quot;-&quot;??\ &quot;zł&quot;_-;_-@_-"> 443,81 zł </td>Dodano: <colgroup width="109">< /colgroup><tbody><tr><td colspan="4">KOSZT PRACY 1 GODZINY, 1 mth, 1 km&nbsp; POJAZDU LUB SPRZĘTU</td> </tr><tr><td> Lp.</td><td> wyszczególnienie&nbsp;</ td><td>netto< /td><td>brutto< /td></tr><tr> <td>1.</td>< td>Ciągnik&nbsp; – koszt za 1 mth pracy ciągnika</td> <td>&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; 272,92 zł</td><td>&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; 335,69 zł</td></tr> <tr><td>2.</td> <td>Samochód OPEL MOVANO NO 7276 – koszt za 1 km</td><td>&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3,24 zł</td><td>&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; 3,99 zł</td></tr> <tr><td>3.</td> <td>Samochód OPEL MOVANO NOL 86437 – koszt za 1 km</td><td>&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3,25 zł</td><td>&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; 4,00 zł</td></tr> <tr><td>4.</td> <td>Samochód REANULT MASTER NOL 48208 – koszt za 1 km</td><td>&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3,25 zł</td><td>&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; 4,00 zł</td></tr> <tr><td>5.</td> <td>Samochód PEUGEOT BOXER&nbsp; NOL 46624 – koszt za 1 km</td><td>&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3,25 zł</td><td>&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; 4,00 zł</td></tr> <tr><td>6.</td> <td>Samochód OPEL MOVANO NO 4014W – koszt za 1 km</td><td>&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3,25 zł</td><td>&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; 4,00 zł</td></tr> <tr><td>7.</td> <td>Zagęszczarka płytowa – koszt pracy za 1 mth</td><td>&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; 87,70 zł</td><td>&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; 107,87 zł</td></tr> <tr><td>8.</td> <td>Przecinarka do betonów i asfaltów za 1mth</td><td> &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; 36,38 zł</td><td>&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 44,75 zł</td></tr> <tr><td>9.</td><td>Młot pneumatyczny – koszt pracy za 1 mth</td><td>&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; 106,66 zł</td><td>&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; 131,19 zł</td></tr> <tr><td>10.</ td><td>Agregat – koszt pracy za 1 mth</td><td>&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; 97,69 zł</td><td>&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; 120,16 zł</td></tr> <tr><td>11.</ td><td>Mercedes Benz WUKO NOL 01LF – do udrożniania kanalizacji – koszt za 1 mth pracy</td><td> &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; 404,12 zł</td><td>&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; 497,07 zł</td></tr> <tr><td>12.</ td><td>Minikoparka< /td><td>&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; 188,16 zł</td><td>&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; 231,44 zł</td></tr> <tr><td>13.</ td><td>Jenorazowy wywóz nieczystości płynnych-koszt za 1 mth pracy ciągnika + ryczałt za wywóz</td><td> &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; 359,16 zł</td><td>&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; 441,77 zł</td></tr> <tr><td>14.</ td><td>Usługi kserograficzne – koszt za 1 kartę formatu A4</td><td>&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2,24 zł</td><td>&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; 2,76 zł</td></tr> <tr><td>15.</ td><td>Koszty upomnienia</td> <td>&nbsp;–&nbsp;</td>< td>&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; 8,12 zł</td></tr> </tbody></table>
Skasowano: </tr> 
Skasowano: <tr> 
Skasowano: <td height="19" align="center" valign="middle"> 12. </td> 
Skasowano: <td align="left" valign="middle"> Minikoparka </td> 
Skasowano: <td align="right" valign="middle" sdval="120" sdnum="1045;0;_-* #&nbsp;##0,00\ &quot;zł&quot;_-;-* #&nbsp;##0,00\ &quot;zł&quot;_-;_-* &quot;-&quot;??\ &quot;zł&quot;_-;_-@_-"> 168,00 zł </td> 
Skasowano: <td align="right" valign="middle" sdval="147,6" sdnum="1045;0;_-* #&nbsp;##0,00\ &quot;zł&quot;_-;-* #&nbsp;##0,00\ &quot;zł&quot;_-;_-* &quot;-&quot;??\ &quot;zł&quot;_-;_-@_-"> 206,64 zł </td> 
Skasowano: </tr> 
Skasowano: <tr> 
Skasowano: <td height="19" align="center" valign="middle"> 13. </td> 
Skasowano: <td align="left" valign="middle"> Jenorazowy wywóz nieczystości płynnych-koszt za 1 mth pracy ciągnika + ryczałt za wywóz </td> 
Skasowano: <td align="right" valign="middle" sdval="229,06" sdnum="1045;0;_-* #&nbsp;##0,00\ &quot;zł&quot;_-;-* #&nbsp;##0,00\ &quot;zł&quot;_-;_-* &quot;-&quot;??\ &quot;zł&quot;_-;_-@_-"> 320,68 zł </td> 
Skasowano: <td align="right" valign="middle" sdval="281,74" sdnum="1045;0;_-* #&nbsp;##0,00\ &quot;zł&quot;_-;-* #&nbsp;##0,00\ &quot;zł&quot;_-;_-* &quot;-&quot;??\ &quot;zł&quot;_-;_-@_-"> 394,44 zł </td> 
Skasowano: </tr> 
Skasowano: <tr> 
Skasowano: <td height="19" align="center" valign="middle"> 14. </td> 
Skasowano: <td align="left" valign="middle"> Usługi kserograficzne – koszt za 1 kartę formatu A4 </td> 
Skasowano: <td align="right" valign="middle" sdval="0,27" sdnum="1045;0;_-* #&nbsp;##0,00\ &quot;zł&quot;_-;-* #&nbsp;##0,00\ &quot;zł&quot;_-;_-* &quot;-&quot;??\ &quot;zł&quot;_-;_-@_-"> 2,00 zł </td> 
Skasowano: <td align="right" valign="middle" sdval="0,3321" sdnum="1045;0;_-* #&nbsp;##0,00\ &quot;zł&quot;_-;-* #&nbsp;##0,00\ &quot;zł&quot;_-;_-* &quot;-&quot;??\ &quot;zł&quot;_-;_-@_-"> 2,46 zł </td> 
Skasowano: </tr> 
Skasowano: <tr> 
Skasowano: <td height="19" align="center" valign="middle"> 15. </td> 
Skasowano: <td align="left" valign="middle"> Koszty upomnienia </td> 
Skasowano: <td align="right" "="" valign="middle" sdnum="1045;0;_-* #&nbsp;##0,00\ &quot;zł&quot;_-;-* #&nbsp;##0,00\ &quot;zł&quot;_-;_-* &quot;-&quot;??\ &quot;zł&quot;_-;_-@_-"> - </td> 
Skasowano: <td align="right" valign="middle" sdval="8,12" sdnum="1045;0;_-* #&nbsp;##0,00\ &quot;zł&quot;_-;-* #&nbsp;##0,00\ &quot;zł&quot;_-;_-* &quot;-&quot;??\ &quot;zł&quot;_-;_-@_-"> 8,12 zł </td> 
Skasowano: </tr> 
Skasowano: </tbody></table> 
Bez zmian: <!-- /wp:html -->Bez zmian: <!-- /wp:html -->
Bez zmian: <!-- wp:paragraph -->Bez zmian: <!-- wp:paragraph -->
Bez zmian: <p>PREZES ZARZĄDU<br>JACEK KASPRZAK</p>Bez zmian: <p>PREZES ZARZĄDU<br>JACEK KASPRZAK</p>
Bez zmian: <!-- /wp:paragraph -->Bez zmian: <!-- /wp:paragraph -->
Bez zmian: <!-- wp:heading {"level":4} -->Bez zmian: <!-- wp:heading {"level":4} -->
Skasowano: <h4>Do pobrania...</h4> Dodano: <h4 class="wp-block-heading">Do pobrania...</h4>
Bez zmian: <!-- /wp:heading -->Bez zmian: <!-- /wp:heading -->
Bez zmian: <!-- wp:image -->Bez zmian: <!-- wp:image -->
Bez zmian: <figure class="wp-block-image"><img src="https:// zwikbarczewo.pl/ images/dokumentPDF.png" alt="dokument (pdf)" title="format Adobe Reader"/></figure>Bez zmian: <figure class="wp-block-image"><img src="https:// zwikbarczewo.pl/ images/dokumentPDF.png" alt="dokument (pdf)" title="format Adobe Reader"/></figure>
Bez zmian: <!-- /wp:image -->Bez zmian: <!-- /wp:image -->
Bez zmian: <!-- wp:paragraph -->Bez zmian: <!-- wp:paragraph -->
Skasowano: <p><a href="https:/ /zwikbarczewo.pl/ pubilc/cennik_ zwik.pdf">Ceny usług odpłatnych obowiązujące od 15 listopada 2022</a></p> Dodano: <p><a href="https:/ /zwikbarczewo.pl/ pubilc/cennik_ zwik.pdf">Ceny usług odpłatnych obowiązujące od 10 października 2022</a></p>
Bez zmian: <!-- /wp:paragraph -->Bez zmian: <!-- /wp:paragraph -->

Uwaga: Mogły być dodane spacje by ułatwić zawijanie wierszy.