Jesteś tutaj: BipInformacja o spółce
Informacja o spółce

Spółka pod firmą Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Barczewie
przy ulicy Obrońców Warszawy 5, prowadzi działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. Powstała na mocy aktu założycielskiego Repertorium A Nr 3623/2003 z dnia 1.10.2003 r. z późn. zm.

Przedmiot działania Zakładu – w zakresie objętym ustawą z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U.2020.2028 t.j. z dnia 2020.11.17) – stanowi dostawa wody oraz odprowadzanie ścieków, za pomocą urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych, będących w eksploatacji Zakładu.

Na terenie Gminy Barczewo Zakład prowadzi działalność na podstawie zezwolenia wydanego Decyzją Burmistrza Miasta Barczewa
nr BIOŚ-7021.55.2014 z dnia 31.10.2014 r.

NIP

739 33 74 527

REGON

519573501

KRS

Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy. Kapitał zakładowy 23 507 000 zł.

Bank

MBS w Giżycku O/Barczewo

Nr konta

40 9343 1028 0000 1599 2000 0010

Bank

BOŚ SA O/Olsztyn

Nr konta

05 1540 1072 2021 5070 4701 0001

Rys. 1. Przyrost kapitału zakładowego w latach 2003-2023 (tys).
Przyrost kapitału zakładowego w latach 2003-2021 (tys).
Siedziba zakładu
widok
Widok z góry
widok z góry

Historia zmian: