Jesteś tutaj: BipPlatforma zakupowa
Platforma zakupowa

Rejestr zmian od wersji 2021-11-24 @ 08:44:37. Zarejestrowane zmiany, aktualna wersja.

ZWiK uruchomił Platformę Zakupową, która będzie podstawowym narzędziem komunikacji z Wykonawcami w trakcie prowadzonych postępowań przetargowych w zakresie zakupów powyżej progu (zgodnie z Prawem zamówień publicznych).

Oznacza to, że cały proces ofertowania prowadzony będzie w sposób elektroniczny, gwarantujący zachowanie pełnej poufności oraz najwyższych standardów bezpieczeństwa przekazu danych.

https://platformazakupowa.pl/pn/zwikbarczewo

Historia zmian:

Zmiany:

2021-11-24 @ 08:44:37Aktualna wersja
Treść
Bez zmian: <!-- wp:paragraph -->Bez zmian: <!-- wp:paragraph -->
Bez zmian: <p>ZWiK uruchomił&nbsp;Platformę Zakupową, która będzie podstawowym narzędziem komunikacji z Wykonawcami w trakcie prowadzonych postępowań przetargowych w zakresie zakupów powyżej progu (zgodnie z Prawem zamówień publicznych).</p>Bez zmian: <p>ZWiK uruchomił&nbsp;Platformę Zakupową, która będzie podstawowym narzędziem komunikacji z Wykonawcami w trakcie prowadzonych postępowań przetargowych w zakresie zakupów powyżej progu (zgodnie z Prawem zamówień publicznych).</p>
Bez zmian: <!-- /wp:paragraph -->Bez zmian: <!-- /wp:paragraph -->
Bez zmian: <!-- wp:paragraph -->Bez zmian: <!-- wp:paragraph -->
Bez zmian: <p>Oznacza to, że cały proces ofertowania prowadzony będzie w sposób elektroniczny, gwarantujący zachowanie pełnej poufności oraz najwyższych standardów bezpieczeństwa przekazu danych.</p>Bez zmian: <p>Oznacza to, że cały proces ofertowania prowadzony będzie w sposób elektroniczny, gwarantujący zachowanie pełnej poufności oraz najwyższych standardów bezpieczeństwa przekazu danych.</p>
Bez zmian: <!-- /wp:paragraph -->Bez zmian: <!-- /wp:paragraph -->
 Dodano: <!-- wp:paragraph -->
 Dodano: <p><a href="https:/ /platformazakupowa.pl/pn/ zwikbarczewo" >https://platformazakupowa.pl/ pn/zwikbarczewo</a></p>
Skasowano: <!-- wp:embed {"url":"https: //platformazakupowa.pl/pn/ zwikbarczewo"} -->Dodano: <!-- /wp:paragraph -->
Skasowano: <figure class="wp-block-embed"><div class="wp-block- embed__wrapper"> 
Skasowano: https://platformazakupowa.pl/ pn/zwikbarczewo 
Skasowano: </div></figure> 
Skasowano: <!-- /wp:embed --> 

Uwaga: Mogły być dodane spacje by ułatwić zawijanie wierszy.