Jesteś tutaj: BipPlatforma zakupowa
Platforma zakupowa

Rejestr zmian od wersji 2021-11-24 @ 08:45:04. Zarejestrowane zmiany, aktualna wersja.

ZWiK uruchomił Platformę Zakupową, która będzie podstawowym narzędziem komunikacji z Wykonawcami w trakcie prowadzonych postępowań przetargowych w zakresie zakupów powyżej progu (zgodnie z Prawem zamówień publicznych).

Oznacza to, że cały proces ofertowania prowadzony będzie w sposób elektroniczny, gwarantujący zachowanie pełnej poufności oraz najwyższych standardów bezpieczeństwa przekazu danych.

https://platformazakupowa.pl/pn/zwikbarczewo

Historia zmian:

Zmiany:

Nie znaleziono istotnych różnic między wersją 2021-11-24 @ 08:45:04 a bieżącą. (Mogły być zmieniane tylko dane konfiguracyjne.)