Jesteś tutaj: BipZakres działalności
Zakres działalności

1. Zaopatrzenie w wodę

Na terenie Miasta i Gminy Barczewo zlokalizowane są:

 • stacje połączone systemem wodociągowym z ujęciem w Barczewie
  • ujęcie wody i stacja uzdatniania wody przy ul. Zielonej w Barczewie jako ujęcie wiodące z zatwierdzonymi zasobami 200 m3 /h;
  • ujęcie wody i stacja uzdatniania wody w Wipsowie;
  • ujęcie wody i stacja uzdatniania wody w Niedźwiedziu;
  • ujęcie wody i stacja uzdatniania wody w Ramsowie
 • ujęcie wody i stacja uzdatniania wody w Barczewku – nie połączona ze zbiorczym systemem wodociągowym gminy Barczewo;
  • terenowe zbiorniki retencyjne, V=300m3 – 2 szt.;
  • terenowe stacje podwyższające ciśnienie wody – 3 szt.;
  • stacje hydroforowe przy ujęciach wody – 3 szt.;
  • sieci wodociągowe magistralne i rozdzielcze wraz z przyłączami wodociągowymi 344,1 km – w tym przyłącza 78,4 km
   1. lość przyłączy do budynków – 3 524
   2. Ilość obsługiwanych odbiorców – 4 056;
   3. Ilość osób korzystających z sieci wodociągowej – 17 097

Z eksploatacji, w wyniku działań rozwojowo-modernizacyjnych wyłączone zostały nieefektywne stacje uzdatniania wody:

 • Szynowo – aktualne pozwolenie
 • Kronówko – decyzja wygaszona w 2017
 • Kaplityny – decyzja wygaszona w 2017
 • Krupoliny – decyzja wygaszona w 2017
 • Dadaj – decyzja wygaszona w 2017
 • Maruny –– decyzja wygaszona – 21 września 2021
 • Tęguty –decyzja wygaszona – 21 września 2021
mapa
Mapa Gminy Barczewo z lokalizacją sieci wodociągowej

Legenda:

 • Kolor niebieski – sieci wodociągowe;
 • Kolor różowy – teren aglomeracji Olsztyn.

Przyrost sieci wodociągowej wraz z przyłączami na terenie miasta i gminy Barczewo w 2021 roku (344,1 km) w stosunku do roku 2006 (128,5 km) wyniósł 167,7 %, w tym ZWiK wybudował lub odkupił od inwestorów prywatnych 59,1 km.
Liczba mieszkańców Gminy Barczewo korzystających z sieci wodociągowej [%] – 98,54

2. Odprowadzanie ścieków

Na terenie Miasta i Gminy Barczewo Spółka eksploatuje w zakresie infrastruktury sanitarnej:
oczyszczalnię ścieków w Niedźwiedziu o przepustowości 50 m3/dobę;
sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami kanalizacyjnymi w tym kolektor K-8 dostarczający ścieki do
urządzeń Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Olsztynie – 96,90 km (wzrost sieci z przyłączami do roku 2021 – 0,59 km; 0,99 %);
a. Ilość przyłączy do budynków – 1467,
b. Ilość obsługiwanych dostawców ścieków – 1.761.
Przepompownie:

 • Barczewo centralna ul. Olsztyńska
 • Barczewo ul. Gałczyńskiego
 • Wrócikowo;
 • Ruszajny Zatorze, PS-1, PS-2 i PS-3;
 • Łęgajny centralna ul. Topolowa, GO Łęgajny i przy stacji Falko (Topolowa), Nadleśnictwo Łęgajny
  (dz. 3127/15);
 • Wójtowo centralna P1, P2 i P3, przy restauracji HIERMAN (Klonowa 2A), Sosnowa, Nowy Dom
  (Klonowa), Agrestowa 42;
 • Kaplityny centralna P1 i pośrednia P2.

Liczba mieszkańców Gminy Barczewo korzystających z sieci kanalizacyjnej [%] – 65,64

mapa
Mapa Gminy Barczewo z lokalizacją sieci kanalizacyjnej

Legenda:

 • Kolor różowy – sieci kanalizacji sanitarnej miejscowości: Barczewo, Ruszajny, Wrócikowo, Łęgajny, Kaplityny, Wójtowo włączone do kolektora K-8 oraz teren aglomeracji Olsztyn

Przyrost sieci kanalizacyjnej na terenie miasta i gminy Barczewo w 2021 roku (96,9 km) w stosunku do roku 2006 (60,76 km) wyniósł 59,4 %, w tym ZWiK wybudował lub odkupił od inwestorów prywatnych 6,64 km.

Rys. 1. Przyrost sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy Barczewo w latach 2006 – 2021 (km)
Rys. 1. Przyrost sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy Barczewo w latach 2006 – 2021 (km)

Historia zmian: