Jesteś tutaj: BipZakres działalności
Zakres działalności

Rejestr zmian od wersji 2022-03-30 @ 09:16:56. Zarejestrowane zmiany, aktualna wersja.

1. Zaopatrzenie w wodę

Na terenie Miasta i Gminy Barczewo zlokalizowane są:

 • stacje połączone systemem wodociągowym z ujęciem w Barczewie
  • ujęcie wody i stacja uzdatniania wody przy ul. Zielonej w Barczewie jako ujęcie wiodące z zatwierdzonymi zasobami 200 m3 /h;
  • ujęcie wody i stacja uzdatniania wody w Wipsowie;
  • ujęcie wody i stacja uzdatniania wody w Niedźwiedziu;
  • ujęcie wody i stacja uzdatniania wody w Ramsowie
 • ujęcie wody i stacja uzdatniania wody w Barczewku – nie połączona ze zbiorczym systemem wodociągowym gminy Barczewo;
  • terenowe zbiorniki retencyjne, V=300m3 – 2 szt.;
  • terenowe stacje podwyższające ciśnienie wody – 3 szt.;
  • stacje hydroforowe przy ujęciach wody – 3 szt.;
  • sieci wodociągowe magistralne i rozdzielcze wraz z przyłączami wodociągowymi 344,1 km – w tym przyłącza 78,4 km
   1. lość przyłączy do budynków – 3 524
   2. Ilość obsługiwanych odbiorców – 4 056;
   3. Ilość osób korzystających z sieci wodociągowej – 17 097

Z eksploatacji, w wyniku działań rozwojowo-modernizacyjnych wyłączone zostały nieefektywne stacje uzdatniania wody:

 • Szynowo – aktualne pozwolenie
 • Kronówko – decyzja wygaszona w 2017
 • Kaplityny – decyzja wygaszona w 2017
 • Krupoliny – decyzja wygaszona w 2017
 • Dadaj – decyzja wygaszona w 2017
 • Maruny –– decyzja wygaszona – 21 września 2021
 • Tęguty –decyzja wygaszona – 21 września 2021
mapa
Mapa Gminy Barczewo z lokalizacją sieci wodociągowej

Legenda:

 • Kolor niebieski – sieci wodociągowe;
 • Kolor różowy – teren aglomeracji Olsztyn.

Przyrost sieci wodociągowej wraz z przyłączami na terenie miasta i gminy Barczewo w 2020 roku (339,5 km) w stosunku do roku 2006 (128,5 km) wyniósł 164,2 %, w tym ZWiK wybudował lub odkupił od inwestorów prywatnych 57 km.
Liczba mieszkańców Gminy Barczewo korzystających z sieci wodociągowej [%] – 98,50

2. Odprowadzanie ścieków

Na terenie Miasta i Gminy Barczewo Spółka eksploatuje w zakresie infrastruktury sanitarnej:oczyszczalnię ścieków w Niedźwiedziu o przepustowości 50 m3/dobę;sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami kanalizacyjnymi w tym kolektor K-8 dostarczający ścieki do urządzeń Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Olsztynie – 96,90 km (wzrost sieci z przyłączami do roku 2021 – 0,59 km; 0,99 %);

 1. Ilość przyłączy do budynków – 1467,
 2. Ilość obsługiwanych dostawców ścieków – 1.761.

Przepompownie:

– Barczewo centralna, Gałczyńskiego;

– Wrócikowo;- Ruszajny Zatorze, PS-1, PS-2 i PS-3;

– Łęgajny centralna, GO Łęgajny i przy stacji Falko (Topolowa), Nadleśnictwo Łęgajny (dz. 3127/15);

– Wójtowo centralna P1, P2 i P3, przy restauracji HIERMAN (Klonowa 2A), Sosnowa, Nowy Dom (Klonowa), Agrestowa 42;

– Kaplityny centralna P1 i pośrednia P2.

Liczba mieszkańców Gminy Barczewo korzystających z sieci kanalizacyjnej [%] – 65,64

mapa
Mapa Gminy Barczewo z lokalizacją sieci kanalizacyjnej

Legenda:

 • Kolor różowy – sieci kanalizacji sanitarnej miejscowości: Barczewo, Ruszajny, Wrócikowo, Łęgajny, Kaplityny, Wójtowo włączone do kolektora K-8 oraz teren aglomeracji Olsztyn

Przyrost sieci kanalizacyjnej na terenie miasta i gminy Barczewo w 2021 roku (96,9 km) w stosunku do roku 2006 (60,76 km) wyniósł 59,4 %, w tym ZWiK wybudował lub odkupił od inwestorów prywatnych 6,64 km.

Rys. 1. Przyrost sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy Barczewo w latach 2006 – 2021 (km)

Rys. 1. Przyrost sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy Barczewo w latach 2006 – 2021 (km)

Historia zmian:

Zmiany:

2022-03-30 @ 09:16:56Aktualna wersja
Treść
Bez zmian: <!-- wp:heading {"level":3} -->Bez zmian: <!-- wp:heading {"level":3} -->
Bez zmian: <h3>1. Zaopatrzenie w wodę</h3>Bez zmian: <h3>1. Zaopatrzenie w wodę</h3>
Bez zmian: <!-- /wp:heading -->Bez zmian: <!-- /wp:heading -->
Bez zmian: <!-- wp:paragraph -->Bez zmian: <!-- wp:paragraph -->
Bez zmian: <p>Na terenie Miasta i Gminy Barczewo zlokalizowane są:</p>Bez zmian: <p>Na terenie Miasta i Gminy Barczewo zlokalizowane są:</p>
Bez zmian: <!-- /wp:paragraph -->Bez zmian: <!-- /wp:paragraph -->
Bez zmian: <!-- wp:list -->Bez zmian: <!-- wp:list -->
 Dodano: <ul><!-- wp:list-item -->
 Dodano: <li>stacje połączone systemem wodociągowym z ujęciem w Barczewie<!-- wp:list -->
 Dodano: <ul><!-- wp:list-item -->
 Dodano: <li>ujęcie wody i stacja uzdatniania wody przy ul. Zielonej w Barczewie jako ujęcie wiodące z zatwierdzonymi zasobami 200 m3 /h;</li>
 Dodano: <!-- /wp:list-item -->
 Dodano: <!-- wp:list-item -->
 Dodano: <li>ujęcie wody i stacja uzdatniania wody w Wipsowie;</li>
 Dodano: <!-- /wp:list-item -->
 Dodano: <!-- wp:list-item -->
 Dodano: <li>ujęcie wody i stacja uzdatniania wody w Niedźwiedziu;</li>
 Dodano: <!-- /wp:list-item -->
 Dodano: <!-- wp:list-item -->
 Dodano: <li>ujęcie wody i stacja uzdatniania wody w Ramsowie</li>
 Dodano: <!-- /wp:list-item --></ul>
 Dodano: <!-- /wp:list --></li>
 Dodano: <!-- /wp:list-item -->
 Dodano: <!-- wp:list-item -->
 Dodano: <li>ujęcie wody i stacja uzdatniania wody w Barczewku - nie połączona ze zbiorczym systemem wodociągowym gminy Barczewo;<!-- wp:list -->
 Dodano: <ul><!-- wp:list-item -->
 Dodano: <li>terenowe zbiorniki retencyjne, V=300m3 – 2 szt.;</li>
 Dodano: <!-- /wp:list-item -->
 Dodano: <!-- wp:list-item -->
 Dodano: <li>terenowe stacje podwyższające ciśnienie wody – 3 szt.;</li>
 Dodano: <!-- /wp:list-item -->
 Dodano: <!-- wp:list-item -->
 Dodano: <li>stacje hydroforowe przy ujęciach wody – 3 szt.;</li>
 Dodano: <!-- /wp:list-item -->
 Dodano: <!-- wp:list-item -->
Skasowano: <ul><li>stacje połączone systemem wodociągowym z ujęciem w Barczewie<ul><li>ujęcie wody i stacja uzdatniania wody przy ul. Zielonej w Barczewie jako ujęcie wiodące z zatwierdzonymi zasobami 200 m3 /h;</li><li>ujęcie wody i stacja uzdatniania wody w Wipsowie;</li><li>ujęcie wody i stacja uzdatniania wody w Niedźwiedziu; </li><li>ujęcie wody i stacja uzdatniania wody w Ramsowie</li> </ul></li><li>ujęcie wody i stacja uzdatniania wody w Barczewku - nie połączona ze zbiorczym systemem wodociągowym gminy Barczewo;<ul> <li>terenowe zbiorniki retencyjne, V=300m3 – 2 szt.;</li><li>terenowe stacje podwyższające ciśnienie wody – 3 szt.;</li><li>stacje hydroforowe przy ujęciach wody – 3 szt.;</li><li>sieci wodociągowe magistralne i rozdzielcze wraz z przyłączami wodociągowymi 344,1 km – w tym przyłącza 78,4 km<ol type="a"><li>lość przyłączy do budynków – 3 524</li><li>Ilość obsługiwanych odbiorców – 4 056;</li><li>Ilość osób korzystających z sieci wodociągowej – 17 097</li></ol> </li></ul></li></ul>Dodano: <li>sieci wodociągowe magistralne i rozdzielcze wraz z przyłączami wodociągowymi 344,1 km – w tym przyłącza 78,4 km<!-- wp:list {"ordered":true,"type":"a"} -->
 Dodano: <ol type="a"><!-- wp:list-item -->
 Dodano: <li>lość przyłączy do budynków – 3 524</li>
 Dodano: <!-- /wp:list-item -->
 Dodano: <!-- wp:list-item -->
 Dodano: <li>Ilość obsługiwanych odbiorców – 4 056;</li>
 Dodano: <!-- /wp:list-item -->
 Dodano: <!-- wp:list-item -->
 Dodano: <li>Ilość osób korzystających z sieci wodociągowej – 17 097</li>
 Dodano: <!-- /wp:list-item --></ol>
 Dodano: <!-- /wp:list --></li>
 Dodano: <!-- /wp:list-item --></ul>
 Dodano: <!-- /wp:list --></li>
 Dodano: <!-- /wp:list-item --></ul>
Bez zmian: <!-- /wp:list -->Bez zmian: <!-- /wp:list -->
Bez zmian: <!-- wp:paragraph -->Bez zmian: <!-- wp:paragraph -->
Bez zmian: <p>Z eksploatacji, w wyniku działań rozwojowo-modernizacyjnych wyłączone zostały nieefektywne stacje uzdatniania wody:</p>Bez zmian: <p>Z eksploatacji, w wyniku działań rozwojowo-modernizacyjnych wyłączone zostały nieefektywne stacje uzdatniania wody:</p>
Bez zmian: <!-- /wp:paragraph -->Bez zmian: <!-- /wp:paragraph -->
Bez zmian: <!-- wp:list -->Bez zmian: <!-- wp:list -->
 Dodano: <ul><!-- wp:list-item -->
 Dodano: <li>Szynowo – aktualne pozwolenie</li>
 Dodano: <!-- /wp:list-item -->
 Dodano: <!-- wp:list-item -->
 Dodano: <li>Kronówko – decyzja wygaszona w 2017</li>
 Dodano: <!-- /wp:list-item -->
 Dodano: <!-- wp:list-item -->
 Dodano: <li>Kaplityny – decyzja wygaszona w 2017</li>
 Dodano: <!-- /wp:list-item -->
 Dodano: <!-- wp:list-item -->
 Dodano: <li>Krupoliny – decyzja wygaszona w 2017</li>
 Dodano: <!-- /wp:list-item -->
 Dodano: <!-- wp:list-item -->
 Dodano: <li>Dadaj – decyzja wygaszona w 2017</li>
 Dodano: <!-- /wp:list-item -->
 Dodano: <!-- wp:list-item -->
Skasowano: <ul><li>Szynowo – aktualne pozwolenie</li> <li>Kronówko – decyzja wygaszona w 2017</li><li>Kaplityny – decyzja wygaszona w 2017</li><li>Krupoliny – decyzja wygaszona w 2017</li><li>Dadaj – decyzja wygaszona w 2017</li><li>Maruny –– decyzja wygaszona – 21 września 2021</li><li>Tęguty –decyzja wygaszona – 21 września 2021</li></ul>Dodano: <li>Maruny –– decyzja wygaszona – 21 września 2021</li>
 Dodano: <!-- /wp:list-item -->
 Dodano: <!-- wp:list-item -->
 Dodano: <li>Tęguty –decyzja wygaszona – 21 września 2021</li>
 Dodano: <!-- /wp:list-item --></ul>
Bez zmian: <!-- /wp:list -->Bez zmian: <!-- /wp:list -->
Bez zmian: <!-- wp:image -->Bez zmian: <!-- wp:image -->
Skasowano: <figure class="wp-block-image"><img src="https:// zwikbarczewo.pl/ images/mapa1.png" alt="mapa"/>< figcaption>Mapa Gminy Barczewo z lokalizacją sieci wodociągowej< /figcaption></figure> Dodano: <figure class="wp-block-image"><img src="https:// zwikbarczewo.pl/ images/mapa1.png" alt="mapa"/><figcaption class="wp-element- caption">Mapa Gminy Barczewo z lokalizacją sieci wodociągowej< /figcaption></figure>
Bez zmian: <!-- /wp:image -->Bez zmian: <!-- /wp:image -->
Bez zmian: <!-- wp:paragraph -->Bez zmian: <!-- wp:paragraph -->
Bez zmian: <p>Legenda:</p>Bez zmian: <p>Legenda:</p>
Bez zmian: <!-- /wp:paragraph -->Bez zmian: <!-- /wp:paragraph -->
Bez zmian: <!-- wp:list -->Bez zmian: <!-- wp:list -->
 Dodano: <ul><!-- wp:list-item -->
 Dodano: <li>Kolor niebieski – sieci wodociągowe;</li>
 Dodano: <!-- /wp:list-item -->
 Dodano: <!-- wp:list-item -->
Skasowano: <ul><li>Kolor niebieski – sieci wodociągowe; </li><li>Kolor różowy – teren aglomeracji Olsztyn.</li></ul> Dodano: <li>Kolor różowy – teren aglomeracji Olsztyn.</li>
 Dodano: <!-- /wp:list-item --></ul>
Bez zmian: <!-- /wp:list -->Bez zmian: <!-- /wp:list -->
Bez zmian: <!-- wp:paragraph -->Bez zmian: <!-- wp:paragraph -->
Skasowano: <p>Przyrost sieci wodociągowej wraz z przyłączami na terenie miasta i gminy Barczewo w 2020 roku (339,5 km) w stosunku do roku 2006 (128,5 km) wyniósł 164,2 %, w tym ZWiK wybudował lub odkupił od inwestorów prywatnych 57 km.<br><strong>Liczba mieszkańców Gminy Barczewo korzystających z sieci wodociągowej [%] - 98,50</strong></p> Dodano: <p>Przyrost sieci wodociągowej wraz z przyłączami na terenie miasta i gminy Barczewo w 2021 roku (344,1 km) w stosunku do roku 2006 (128,5 km) wyniósł 167,7 %, w tym ZWiK wybudował lub odkupił od inwestorów prywatnych 59,1 km.<br><strong>Liczba mieszkańców Gminy Barczewo korzystających z sieci wodociągowej [%] - 98,54</strong></p>
Bez zmian: <!-- /wp:paragraph -->Bez zmian: <!-- /wp:paragraph -->
Bez zmian: <!-- wp:heading {"level":3} -->Bez zmian: <!-- wp:heading {"level":3} -->
Bez zmian: <h3>2. Odprowadzanie ścieków</h3>Bez zmian: <h3>2. Odprowadzanie ścieków</h3>
Skasowano: <!-- /wp:heading --> 
Skasowano: <!-- wp:heading {"level":4} --> 
Skasowano: <h4></h4> 
Bez zmian: <!-- /wp:heading -->Bez zmian: <!-- /wp:heading -->
Bez zmian: <!-- wp:paragraph -->Bez zmian: <!-- wp:paragraph -->
Skasowano: <p>Na terenie Miasta i Gminy Barczewo Spółka eksploatuje w zakresie infrastruktury sanitarnej:oczyszczalnię ścieków w Niedźwiedziu o przepustowości 50 m3/dobę;sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami kanalizacyjnymi w tym kolektor K-8 dostarczający ścieki do urządzeń Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Olsztynie – 96,90 km (wzrost sieci z przyłączami do roku 2021 – 0,59 km; 0,99 %);</p> Dodano: <p>Na terenie Miasta i Gminy Barczewo Spółka eksploatuje w zakresie infrastruktury sanitarnej:<br> oczyszczalnię ścieków w Niedźwiedziu o przepustowości 50 m3/dobę;<br>sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami kanalizacyjnymi w tym kolektor K-8 dostarczający ścieki do<br>urządzeń Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Olsztynie – 96,90 km (wzrost sieci z przyłączami do roku 2021 – 0,59 km; 0,99 %);<br>a. Ilość przyłączy do budynków – 1467,<br>b. Ilość obsługiwanych dostawców ścieków – 1.761.<br><strong> Przepompownie: </strong></p>
Bez zmian: <!-- /wp:paragraph -->Bez zmian: <!-- /wp:paragraph -->
Skasowano: <!-- wp:list {"ordered":true,"type":"a"} --> Dodano: <!-- wp:list -->
 Dodano: <ul><!-- wp:list-item -->
 Dodano: <li>Barczewo centralna ul. Olsztyńska</li>
 Dodano: <!-- /wp:list-item -->
 Dodano: <!-- wp:list-item -->
 Dodano: <li>Barczewo ul. Gałczyńskiego</li>
 Dodano: <!-- /wp:list-item -->
 Dodano: <!-- wp:list-item -->
 Dodano: <li>Wrócikowo;</li>
 Dodano: <!-- /wp:list-item -->
 Dodano: <!-- wp:list-item -->
 Dodano: <li>Ruszajny Zatorze, PS-1, PS-2 i PS-3;</li>
 Dodano: <!-- /wp:list-item -->
 Dodano: <!-- wp:list-item -->
Skasowano: <ol type="a"><li>Ilość przyłączy do budynków – 1467,</li><li>Ilość obsługiwanych dostawców ścieków – 1.761.</li></ol>Dodano: <li>Łęgajny centralna ul. Topolowa, GO Łęgajny i przy stacji Falko (Topolowa), Nadleśnictwo Łęgajny<br>(dz. 3127/15);</li>
 Dodano: <!-- /wp:list-item -->
 Dodano: <!-- wp:list-item -->
 Dodano: <li>Wójtowo centralna P1, P2 i P3, przy restauracji HIERMAN (Klonowa 2A), Sosnowa, Nowy Dom<br>(Klonowa), Agrestowa 42;</li>
 Dodano: <!-- /wp:list-item -->
 Dodano: <!-- wp:list-item -->
 Dodano: <li>Kaplityny centralna P1 i pośrednia P2.</li>
 Dodano: <!-- /wp:list-item --></ul>
Bez zmian: <!-- /wp:list -->Bez zmian: <!-- /wp:list -->
Skasowano: <!-- wp:paragraph --> 
Skasowano: <p>Przepompownie:</p> 
Skasowano: <!-- /wp:paragraph --> 
Skasowano: <!-- wp:paragraph --> 
Skasowano: <p>- Barczewo centralna, Gałczyńskiego;</p> 
Skasowano: <!-- /wp:paragraph --> 
Skasowano: <!-- wp:paragraph --> 
Skasowano: <p>- Wrócikowo;- Ruszajny Zatorze, PS-1, PS-2 i PS-3;</p> 
Skasowano: <!-- /wp:paragraph --> 
Skasowano: <!-- wp:paragraph --> 
Skasowano: <p>- Łęgajny centralna, GO Łęgajny i przy stacji Falko (Topolowa), Nadleśnictwo Łęgajny (dz. 3127/15);</p> 
Skasowano: <!-- /wp:paragraph --> 
Skasowano: <!-- wp:paragraph --> 
Skasowano: <p>- Wójtowo centralna P1, P2 i P3, przy restauracji HIERMAN (Klonowa 2A), Sosnowa, Nowy Dom (Klonowa), Agrestowa 42;</p> 
Skasowano: <!-- /wp:paragraph --> 
Skasowano: <!-- wp:paragraph --> 
Skasowano: <p>- Kaplityny centralna P1 i pośrednia P2.</p> 
Skasowano: <!-- /wp:paragraph --> 
Bez zmian: <!-- wp:paragraph -->Bez zmian: <!-- wp:paragraph -->
Bez zmian: <p><strong>Liczba mieszkańców Gminy Barczewo korzystających z sieci kanalizacyjnej [%] - 65,64</strong></p>Bez zmian: <p><strong>Liczba mieszkańców Gminy Barczewo korzystających z sieci kanalizacyjnej [%] - 65,64</strong></p>
Bez zmian: <!-- /wp:paragraph -->Bez zmian: <!-- /wp:paragraph -->
Bez zmian: <!-- wp:image -->Bez zmian: <!-- wp:image -->
Skasowano: <figure class="wp-block-image"><img src="https:// zwikbarczewo.pl/ images/mapa2.png" alt="mapa"/>< figcaption>Mapa Gminy Barczewo z lokalizacją sieci kanalizacyjnej< /figcaption></figure> Dodano: <figure class="wp-block-image"><img src="https:// zwikbarczewo.pl/ images/mapa2.png" alt="mapa"/><figcaption class="wp-element- caption">Mapa Gminy Barczewo z lokalizacją sieci kanalizacyjnej< /figcaption></figure>
Bez zmian: <!-- /wp:image -->Bez zmian: <!-- /wp:image -->
Bez zmian: <!-- wp:paragraph -->Bez zmian: <!-- wp:paragraph -->
Bez zmian: <p></p>Bez zmian: <p></p>
Bez zmian: <!-- /wp:paragraph -->Bez zmian: <!-- /wp:paragraph -->
Bez zmian: <!-- wp:paragraph -->Bez zmian: <!-- wp:paragraph -->
Bez zmian: <p>Legenda:</p>Bez zmian: <p>Legenda:</p>
Bez zmian: <!-- /wp:paragraph -->Bez zmian: <!-- /wp:paragraph -->
Bez zmian: <!-- wp:list -->Bez zmian: <!-- wp:list -->
 Dodano: <ul><!-- wp:list-item -->
Skasowano: <ul><li>Kolor różowy – sieci kanalizacji sanitarnej miejscowości: Barczewo, Ruszajny, Wrócikowo, Łęgajny, Kaplityny, Wójtowo włączone do kolektora K-8 oraz teren aglomeracji Olsztyn</li></ul> Dodano: <li>Kolor różowy – sieci kanalizacji sanitarnej miejscowości: Barczewo, Ruszajny, Wrócikowo, Łęgajny, Kaplityny, Wójtowo włączone do kolektora K-8 oraz teren aglomeracji Olsztyn</li>
 Dodano: <!-- /wp:list-item --></ul>
Bez zmian: <!-- /wp:list -->Bez zmian: <!-- /wp:list -->
Bez zmian: <!-- wp:paragraph -->Bez zmian: <!-- wp:paragraph -->
Bez zmian: <p>Przyrost sieci kanalizacyjnej na terenie miasta i gminy Barczewo w 2021 roku (96,9 km) w stosunku do roku 2006 (60,76 km) wyniósł 59,4 %, w tym ZWiK wybudował lub odkupił od inwestorów prywatnych 6,64 km.</p>Bez zmian: <p>Przyrost sieci kanalizacyjnej na terenie miasta i gminy Barczewo w 2021 roku (96,9 km) w stosunku do roku 2006 (60,76 km) wyniósł 59,4 %, w tym ZWiK wybudował lub odkupił od inwestorów prywatnych 6,64 km.</p>
Bez zmian: <!-- /wp:paragraph -->Bez zmian: <!-- /wp:paragraph -->
Bez zmian: <!-- wp:paragraph -->Bez zmian: <!-- wp:paragraph -->
Bez zmian: <p></p>Bez zmian: <p></p>
Bez zmian: <!-- /wp:paragraph -->Bez zmian: <!-- /wp:paragraph -->
Skasowano: <!-- wp:heading {"level":4} --> Dodano: <!-- wp:heading {"level":5} -->
Skasowano: <h4>Rys. 1. Przyrost sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy Barczewo w latach 2006 – 2021 (km)</h4> Dodano: <h5>Rys. 1. Przyrost sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy Barczewo w latach 2006 – 2021 (km)</h5>
Bez zmian: <!-- /wp:heading -->Bez zmian: <!-- /wp:heading -->
Bez zmian: <!-- wp:image -->Bez zmian: <!-- wp:image -->
Bez zmian: <figure class="wp-block-image"><img src="https:// zwikbarczewo.pl/ images/wykres1_2021.png" alt="Rys. 1. Przyrost sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy Barczewo w latach 2006 – 2021 (km)"/></figure>Bez zmian: <figure class="wp-block-image"><img src="https:// zwikbarczewo.pl/ images/wykres1_2021.png" alt="Rys. 1. Przyrost sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy Barczewo w latach 2006 – 2021 (km)"/></figure>
Bez zmian: <!-- /wp:image -->Bez zmian: <!-- /wp:image -->

Uwaga: Mogły być dodane spacje by ułatwić zawijanie wierszy.