Jesteś tutaj: BipZakres działalności
Zakres działalności

Rejestr zmian od wersji 2022-11-14 @ 14:51:31. Zarejestrowane zmiany, aktualna wersja.

1. Zaopatrzenie w wodę

Na terenie Miasta i Gminy Barczewo zlokalizowane są:

 • stacje połączone systemem wodociągowym z ujęciem w Barczewie
  • ujęcie wody i stacja uzdatniania wody przy ul. Zielonej w Barczewie jako ujęcie wiodące z zatwierdzonymi zasobami 200 m3 /h;
  • ujęcie wody i stacja uzdatniania wody w Wipsowie;
  • ujęcie wody i stacja uzdatniania wody w Niedźwiedziu;
  • ujęcie wody i stacja uzdatniania wody w Ramsowie
 • ujęcie wody i stacja uzdatniania wody w Barczewku – nie połączona ze zbiorczym systemem wodociągowym gminy Barczewo;
  • terenowe zbiorniki retencyjne, V=300m3 – 2 szt.;
  • terenowe stacje podwyższające ciśnienie wody – 3 szt.;
  • stacje hydroforowe przy ujęciach wody – 3 szt.;
  • sieci wodociągowe magistralne i rozdzielcze wraz z przyłączami wodociągowymi 344,1 km – w tym przyłącza 78,4 km
   1. lość przyłączy do budynków – 3 524
   2. Ilość obsługiwanych odbiorców – 4 056;
   3. Ilość osób korzystających z sieci wodociągowej – 17 097

Z eksploatacji, w wyniku działań rozwojowo-modernizacyjnych wyłączone zostały nieefektywne stacje uzdatniania wody:

 • Szynowo – aktualne pozwolenie
 • Kronówko – decyzja wygaszona w 2017
 • Kaplityny – decyzja wygaszona w 2017
 • Krupoliny – decyzja wygaszona w 2017
 • Dadaj – decyzja wygaszona w 2017
 • Maruny –– decyzja wygaszona – 21 września 2021
 • Tęguty –decyzja wygaszona – 21 września 2021
mapa
Mapa Gminy Barczewo z lokalizacją sieci wodociągowej

Legenda:

 • Kolor niebieski – sieci wodociągowe;
 • Kolor różowy – teren aglomeracji Olsztyn.

Przyrost sieci wodociągowej wraz z przyłączami na terenie miasta i gminy Barczewo w 2021 roku (344,1 km) w stosunku do roku 2006 (128,5 km) wyniósł 167,7 %, w tym ZWiK wybudował lub odkupił od inwestorów prywatnych 59,1 km.
Liczba mieszkańców Gminy Barczewo korzystających z sieci wodociągowej [%] – 98,54

2. Odprowadzanie ścieków

Na terenie Miasta i Gminy Barczewo Spółka eksploatuje w zakresie infrastruktury sanitarnej:
oczyszczalnię ścieków w Niedźwiedziu o przepustowości 50 m3/dobę;
sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami kanalizacyjnymi w tym kolektor K-8 dostarczający ścieki do
urządzeń Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Olsztynie – 96,90 km (wzrost sieci z przyłączami do roku 2021 – 0,59 km; 0,99 %);
a. Ilość przyłączy do budynków – 1467,
b. Ilość obsługiwanych dostawców ścieków – 1.761.
Przepompownie:

 • Barczewo centralna ul. Olsztyńska
 • Barczewo ul. Gałczyńskiego
 • Wrócikowo;
 • Ruszajny Zatorze, PS-1, PS-2 i PS-3;
 • Łęgajny centralna ul. Topolowa, GO Łęgajny i przy stacji Falko (Topolowa), Nadleśnictwo Łęgajny
  (dz. 3127/15);
 • Wójtowo centralna P1, P2 i P3, przy restauracji HIERMAN (Klonowa 2A), Sosnowa, Nowy Dom
  (Klonowa), Agrestowa 42;
 • Kaplityny centralna P1 i pośrednia P2.

Liczba mieszkańców Gminy Barczewo korzystających z sieci kanalizacyjnej [%] – 65,64

mapa
Mapa Gminy Barczewo z lokalizacją sieci kanalizacyjnej

Legenda:

 • Kolor różowy – sieci kanalizacji sanitarnej miejscowości: Barczewo, Ruszajny, Wrócikowo, Łęgajny, Kaplityny, Wójtowo włączone do kolektora K-8 oraz teren aglomeracji Olsztyn

Przyrost sieci kanalizacyjnej na terenie miasta i gminy Barczewo w 2021 roku (96,9 km) w stosunku do roku 2006 (60,76 km) wyniósł 59,4 %, w tym ZWiK wybudował lub odkupił od inwestorów prywatnych 6,64 km.

Rys. 1. Przyrost sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy Barczewo w latach 2006 – 2021 (km)
Rys. 1. Przyrost sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy Barczewo w latach 2006 – 2021 (km)

Historia zmian:

Zmiany:

2022-11-14 @ 14:51:31Aktualna wersja
Treść
Skasowano: <!-- wp:heading {"level":3} --> Dodano: <!-- wp:heading {"level":4} -->
Skasowano: <h3>1. Zaopatrzenie w wodę</h3> Dodano: <h4 class="wp-block- heading">Zaopatrzenie w wodę</h4>
Bez zmian: <!-- /wp:heading -->Bez zmian: <!-- /wp:heading -->
Bez zmian: <!-- wp:paragraph -->Bez zmian: <!-- wp:paragraph -->
Bez zmian: <p>Na terenie Miasta i Gminy Barczewo zlokalizowane są:</p>Bez zmian: <p>Na terenie Miasta i Gminy Barczewo zlokalizowane są:</p>
Bez zmian: <!-- /wp:paragraph -->Bez zmian: <!-- /wp:paragraph -->
Bez zmian: <!-- wp:list -->Bez zmian: <!-- wp:list -->
Bez zmian: <ul><!-- wp:list-item -->Bez zmian: <ul><!-- wp:list-item -->
Skasowano: <li>stacje połączone systemem wodociągowym z ujęciem w Barczewie<!-- wp:list --> 
Skasowano: <ul><!-- wp:list-item --> 
Skasowano: <li>ujęcie wody i stacja uzdatniania wody przy ul. Zielonej w Barczewie jako ujęcie wiodące z zatwierdzonymi zasobami 200 m3 /h;</li> Dodano: <li>ujęcie wody i stacja uzdatniania wody przy ul. Zielonej w Barczewie jako ujęcie wiodące z zatwierdzonymi zasobami 254 m3 /h;</li>
Bez zmian: <!-- /wp:list-item -->Bez zmian: <!-- /wp:list-item -->
Bez zmian: <!-- wp:list-item -->Bez zmian: <!-- wp:list-item -->
Bez zmian: <li>ujęcie wody i stacja uzdatniania wody w Wipsowie;</li>Bez zmian: <li>ujęcie wody i stacja uzdatniania wody w Wipsowie;</li>
Bez zmian: <!-- /wp:list-item -->Bez zmian: <!-- /wp:list-item -->
Bez zmian: <!-- wp:list-item -->Bez zmian: <!-- wp:list-item -->
Bez zmian: <li>ujęcie wody i stacja uzdatniania wody w Niedźwiedziu;</li>Bez zmian: <li>ujęcie wody i stacja uzdatniania wody w Niedźwiedziu;</li>
Bez zmian: <!-- /wp:list-item -->Bez zmian: <!-- /wp:list-item -->
Bez zmian: <!-- wp:list-item -->Bez zmian: <!-- wp:list-item -->
Skasowano: <li>ujęcie wody i stacja uzdatniania wody w Ramsowie</li> Dodano: <li>ujęcie wody i stacja uzdatniania wody w Ramsowie stacje połączone systemem wodociągowym z ujęciem wody w Barczewie</li>
Skasowano: <!-- /wp:list-item --></ul> 
Skasowano: <!-- /wp:list --></li> 
Bez zmian: <!-- /wp:list-item -->Bez zmian: <!-- /wp:list-item -->
Bez zmian: <!-- wp:list-item -->Bez zmian: <!-- wp:list-item -->
Skasowano: <li>ujęcie wody i stacja uzdatniania wody w Barczewku - nie połączona ze zbiorczym systemem wodociągowym gminy Barczewo;<!-- wp:list --> Dodano: <li>ujęcie wody i stacja uzdatniania wody w Barczewku - połączona w 2022 r. ze zbiorczym systemem wodociągowym gminy Barczewo w ramach inwestycji PROW;</li>
Skasowano: <ul><!-- wp:list-item --> 
Skasowano: <li>terenowe zbiorniki retencyjne, V=300m3 – 2 szt.;</li> 
Bez zmian: <!-- /wp:list-item -->Bez zmian: <!-- /wp:list-item -->
Bez zmian: <!-- wp:list-item -->Bez zmian: <!-- wp:list-item -->
Skasowano: <li>terenowe stacje podwyższające ciśnienie wody3 szt.;</li> Dodano: <li>terenowe zbiorniki retencyjne, V=300m32 szt. (Ramsowo i Wipsowo);</li>
Bez zmian: <!-- /wp:list-item -->Bez zmian: <!-- /wp:list-item -->
Bez zmian: <!-- wp:list-item -->Bez zmian: <!-- wp:list-item -->
Skasowano: <li>stacje hydroforowe przy ujęciach wody – 3 szt.;</li> Dodano: <li>terenowe stacje podwyższające ciśnienie wody – 3 szt. (Wrócikowo, Bartołty Wlk., Miła - Barczewo);</li>
Bez zmian: <!-- /wp:list-item -->Bez zmian: <!-- /wp:list-item -->
Bez zmian: <!-- wp:list-item -->Bez zmian: <!-- wp:list-item -->
Skasowano: <li>sieci wodociągowe magistralne i rozdzielcze wraz z przyłączami wodociągowymi 344,1 km – w tym przyłącza 78,4 km<!-- wp:list {"ordered":true,"type":"a"} -->Dodano: <li>stacje hydroforowe przy ujęciach wody – 3 szt. (Barczewo, Ramsowo, Wipsowo);</li>
Skasowano: <ol type="a"><!-- wp:list-item --> 
Skasowano: <li>lość przyłączy do budynków – 3 524</li> 
Bez zmian: <!-- /wp:list-item -->Bez zmian: <!-- /wp:list-item -->
Bez zmian: <!-- wp:list-item -->Bez zmian: <!-- wp:list-item -->
 Dodano: <li>sieci wodociągowe magistralne i rozdzielcze wraz z przyłączami wodociągowymi 359,8 km – w tym przyłącza 84,1 km<!-- wp:list {"ordered":true," type":"lower-alpha"} -->
 Dodano: <ol style="list-style- type:lower-alpha"><!-- wp:list-item -->
Skasowano: <li>Ilość obsługiwanych odbiorców – 4 056;</li>Dodano: <li>lość przyłączy do budynków – 3 773</li>
Bez zmian: <!-- /wp:list-item -->Bez zmian: <!-- /wp:list-item -->
Bez zmian: <!-- wp:list-item -->Bez zmian: <!-- wp:list-item -->
 Dodano: <li>Ilość obsługiwanych odbiorców – 4 321;</li>
 Dodano: <!-- /wp:list-item -->
 Dodano: <!-- wp:list-item -->
Skasowano: <li>Ilość osób korzystających z sieci wodociągowej – 17 097</li> Dodano: <li>Ilość osób korzystających z sieci wodociągowej – 17 069</li>
Bez zmian: <!-- /wp:list-item --></ol>Bez zmian: <!-- /wp:list-item --></ol>
Skasowano: <!-- /wp:list --></li> 
Skasowano: <!-- /wp:list-item --></ul> 
Bez zmian: <!-- /wp:list --></li>Bez zmian: <!-- /wp:list --></li>
Bez zmian: <!-- /wp:list-item --></ul>Bez zmian: <!-- /wp:list-item --></ul>
Bez zmian: <!-- /wp:list -->Bez zmian: <!-- /wp:list -->
Bez zmian: <!-- wp:paragraph -->Bez zmian: <!-- wp:paragraph -->
Bez zmian: <p>Z eksploatacji, w wyniku działań rozwojowo-modernizacyjnych wyłączone zostały nieefektywne stacje uzdatniania wody:</p>Bez zmian: <p>Z eksploatacji, w wyniku działań rozwojowo-modernizacyjnych wyłączone zostały nieefektywne stacje uzdatniania wody:</p>
Bez zmian: <!-- /wp:paragraph -->Bez zmian: <!-- /wp:paragraph -->
Bez zmian: <!-- wp:list -->Bez zmian: <!-- wp:list -->
Bez zmian: <ul><!-- wp:list-item -->Bez zmian: <ul><!-- wp:list-item -->
Skasowano: <li>Szynowo – aktualne pozwolenie</li> Dodano: <li>Szynowo – aktualne pozwolenie wodnoprawne</li>
Bez zmian: <!-- /wp:list-item -->Bez zmian: <!-- /wp:list-item -->
Bez zmian: <!-- wp:list-item -->Bez zmian: <!-- wp:list-item -->
Skasowano: <li>Kronówko – decyzja wygaszona w 2017</li>Dodano: <li>Maruny – wygaszenie pozwolenia wodnoprawnego w 2021 r</li>
Bez zmian: <!-- /wp:list-item -->Bez zmian: <!-- /wp:list-item -->
Bez zmian: <!-- wp:list-item -->Bez zmian: <!-- wp:list-item -->
Skasowano: <li>Kaplityny – decyzja wygaszona w 2017</li>Dodano: <li>Tęguty – wygaszenie pozwolenia wodnoprawnego w 2021 r</li>
Bez zmian: <!-- /wp:list-item -->Bez zmian: <!-- /wp:list-item -->
Bez zmian: <!-- wp:list-item -->Bez zmian: <!-- wp:list-item -->
Skasowano: <li>Krupolinydecyzja wygaszona w 2017</li> Dodano: <li>Kronówkowygaszenie pozwolenia wodnoprawnego w 2017 r</li>
Bez zmian: <!-- /wp:list-item -->Bez zmian: <!-- /wp:list-item -->
Bez zmian: <!-- wp:list-item -->Bez zmian: <!-- wp:list-item -->
Skasowano: <li>Dadajdecyzja wygaszona w 2017</li> Dodano: <li>Kaplitynywygaszenie pozwolenia wodnoprawnego w 2017 r</li>
Bez zmian: <!-- /wp:list-item -->Bez zmian: <!-- /wp:list-item -->
Bez zmian: <!-- wp:list-item -->Bez zmian: <!-- wp:list-item -->
Skasowano: <li>Maruny –– decyzja wygaszona – 21 września 2021</li>Dodano: <li>Krupoliny – wygaszenie pozwolenia wodnoprawnego w 2017 r</li>
Bez zmian: <!-- /wp:list-item -->Bez zmian: <!-- /wp:list-item -->
Bez zmian: <!-- wp:list-item -->Bez zmian: <!-- wp:list-item -->
Skasowano: <li>Tęguty –decyzja wygaszona – 21 września 2021</li>Dodano: <li>Dadaj – wygaszenie pozwolenia wodnoprawnego w 2017 r</li>
Bez zmian: <!-- /wp:list-item --></ul>Bez zmian: <!-- /wp:list-item --></ul>
Bez zmian: <!-- /wp:list -->Bez zmian: <!-- /wp:list -->
 Dodano: <!-- wp:heading {"level":5} -->
 Dodano: <h5 class="wp-block- heading">Mapa Gminy Barczewo z lokalizacją sieci wodociągowej</h5>
 Dodano: <!-- /wp:heading -->
Bez zmian: <!-- wp:image -->Bez zmian: <!-- wp:image -->
Skasowano: <figure class="wp-block-image"><img src="https:// zwikbarczewo.pl/ images/mapa1.png" alt="mapa"/><figcaption class="wp-element- caption">Mapa Gminy Barczewo z lokalizacją sieci wodociągowej< /figcaption></figure> Dodano: <figure class="wp-block-image"><img src="https:// zwikbarczewo.pl/ images/mapa1.png" alt="mapa"/></figure>
Bez zmian: <!-- /wp:image -->Bez zmian: <!-- /wp:image -->
Bez zmian: <!-- wp:paragraph -->Bez zmian: <!-- wp:paragraph -->
Bez zmian: <p>Legenda:</p>Bez zmian: <p>Legenda:</p>
Bez zmian: <!-- /wp:paragraph -->Bez zmian: <!-- /wp:paragraph -->
Bez zmian: <!-- wp:list -->Bez zmian: <!-- wp:list -->
Bez zmian: <ul><!-- wp:list-item -->Bez zmian: <ul><!-- wp:list-item -->
Bez zmian: <li>Kolor niebieski – sieci wodociągowe;</li>Bez zmian: <li>Kolor niebieski – sieci wodociągowe;</li>
Bez zmian: <!-- /wp:list-item -->Bez zmian: <!-- /wp:list-item -->
Bez zmian: <!-- wp:list-item -->Bez zmian: <!-- wp:list-item -->
Bez zmian: <li>Kolor różowy – teren aglomeracji Olsztyn.</li>Bez zmian: <li>Kolor różowy – teren aglomeracji Olsztyn.</li>
Bez zmian: <!-- /wp:list-item --></ul>Bez zmian: <!-- /wp:list-item --></ul>
Bez zmian: <!-- /wp:list -->Bez zmian: <!-- /wp:list -->
Bez zmian: <!-- wp:paragraph -->Bez zmian: <!-- wp:paragraph -->
Skasowano: <p>Przyrost sieci wodociągowej wraz z przyłączami na terenie miasta i gminy Barczewo w 2021 roku (344,1 km) w stosunku do roku 2006 (128,5 km) wyniósł 167,7 %, w tym ZWiK wybudował lub odkupił od inwestorów prywatnych 59,1 km.<br><strong>Liczba mieszkańców Gminy Barczewo korzystających z sieci wodociągowej [%] - 98,54</strong></p> Dodano: <p>Przyrost sieci wodociągowej wraz z przyłączami na terenie miasta i gminy Barczewo na dzień 31.12.2023 roku (359,8 km) w stosunku do roku 2006 (128,5 km) wyniósł 280 %, w tym ZWiK wybudował lub odkupił od inwestorów prywatnych 1498,50 m bieżącego.< br><strong>Liczba mieszkańców Gminy Barczewo korzystających z sieci wodociągowej [%] - 98,54</strong></p>
Bez zmian: <!-- /wp:paragraph -->Bez zmian: <!-- /wp:paragraph -->
Skasowano: <!-- wp:heading {"level":3} --> Dodano: <!-- wp:heading {"level":4} -->
Skasowano: <h3>2. Odprowadzanie ścieków</h3> Dodano: <h4 class="wp-block- heading">Odprowadzanie ścieków</h4>
Bez zmian: <!-- /wp:heading -->Bez zmian: <!-- /wp:heading -->
Bez zmian: <!-- wp:paragraph -->Bez zmian: <!-- wp:paragraph -->
Skasowano: <p>Na terenie Miasta i Gminy Barczewo Spółka eksploatuje w zakresie infrastruktury sanitarnej:<br> oczyszczalnię ścieków w Niedźwiedziu o przepustowości 50 m3/dobę;<br>sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami kanalizacyjnymi w tym kolektor K-8 dostarczający ścieki do<br>urządzeń Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Olsztynie96,90 km (wzrost sieci z przyłączami do roku 2021 – 0,59 km; 0,99 %);<br>a. Ilość przyłączy do budynków – 1467,<br>b. Ilość obsługiwanych dostawców ścieków – 1.761.<br>Przepompownie:</p> Dodano: <p>Zwik eksploatuje w zakresie infrastruktury sanitarnej:oczyszczalnię ścieków w Niedźwiedziu o przepustowości 50 m3/dobę;sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami kanalizacyjnymi w tym kolektor K-8 dostarczający ścieki do urządzeń Pwik Olsztyn100,4 km;ilość przyłączy do budynków – 1545ilość obsługiwanych dostawców ścieków – 2043przepompownie:</p>
Bez zmian: <!-- /wp:paragraph -->Bez zmian: <!-- /wp:paragraph -->
Skasowano: <!-- wp:list --> 
Skasowano: <ul><!-- wp:list-item -->Dodano: <!-- wp:list {"ordered":true," type":"lower-alpha"} -->
 Dodano: <ol style="list-style- type:lower-alpha"><!-- wp:list-item -->
Bez zmian: <li>Barczewo centralna ul. Olsztyńska</li>Bez zmian: <li>Barczewo centralna ul. Olsztyńska</li>
Bez zmian: <!-- /wp:list-item -->Bez zmian: <!-- /wp:list-item -->
Bez zmian: <!-- wp:list-item -->Bez zmian: <!-- wp:list-item -->
Bez zmian: <li>Barczewo ul. Gałczyńskiego</li>Bez zmian: <li>Barczewo ul. Gałczyńskiego</li>
Bez zmian: <!-- /wp:list-item -->Bez zmian: <!-- /wp:list-item -->
Bez zmian: <!-- wp:list-item -->Bez zmian: <!-- wp:list-item -->
Skasowano: <li>Wrócikowo;</li> Dodano: <li>Wrócikowo</li>
Bez zmian: <!-- /wp:list-item -->Bez zmian: <!-- /wp:list-item -->
Bez zmian: <!-- wp:list-item -->Bez zmian: <!-- wp:list-item -->
Skasowano: <li>Ruszajny Zatorze, PS-1, PS-2 i PS-3;</li> Dodano: <li>Ruszajny Zatorze PS-1, PS-2 i PS-3</li>
Bez zmian: <!-- /wp:list-item -->Bez zmian: <!-- /wp:list-item -->
Bez zmian: <!-- wp:list-item -->Bez zmian: <!-- wp:list-item -->
Skasowano: <li>Łęgajny centralna ul. Topolowa, GO Łęgajny i przy stacji Falko (Topolowa), Nadleśnictwo Łęgajny<br>(dz. 3127/15);</li> Dodano: <li>Łęgajny centralna, GO Łęgajny i przy stacji Falko (Topolowa), Nadleśnictwo Łęgajny (dz. 3127/15)</li>
Bez zmian: <!-- /wp:list-item -->Bez zmian: <!-- /wp:list-item -->
Bez zmian: <!-- wp:list-item -->Bez zmian: <!-- wp:list-item -->
Skasowano: <li>Wójtowo centralna P1, P2 i P3, przy restauracji HIERMAN (Klonowa 2A), Sosnowa, Nowy Dom<br>(Klonowa), Agrestowa 42;</li> Dodano: <li>Wójtowo centralna P1, P2 i P3, przy restauracji HIERMAN (Klonowa 2A), Sosnowa, Nowy Dom (Klonowa), Agrestowa 42;</li>
Bez zmian: <!-- /wp:list-item -->Bez zmian: <!-- /wp:list-item -->
Bez zmian: <!-- wp:list-item -->Bez zmian: <!-- wp:list-item -->
Bez zmian: <li>Kaplityny centralna P1 i pośrednia P2.</li>Bez zmian: <li>Kaplityny centralna P1 i pośrednia P2.</li>
Skasowano: <!-- /wp:list-item --></ul> Dodano: <!-- /wp:list-item --></ol>
Bez zmian: <!-- /wp:list -->Bez zmian: <!-- /wp:list -->
Skasowano: <!-- wp:paragraph --> 
 Dodano: <!-- wp:heading {"level":5} -->
Skasowano: <p><strong>Liczba mieszkańców Gminy Barczewo korzystających z sieci kanalizacyjnej [%] - 65,64</strong></p>Dodano: <h5 class="wp-block- heading">Mapa Gminy Barczewo z lokalizacją sieci kanalizacyjnej</h5>
Skasowano: <!-- /wp:paragraph --> Dodano: <!-- /wp:heading -->
Bez zmian: <!-- wp:image -->Bez zmian: <!-- wp:image -->
Skasowano: <figure class="wp-block-image"><img src="https:// zwikbarczewo.pl/ images/mapa2.png" alt="mapa"/><figcaption class="wp-element- caption">Mapa Gminy Barczewo z lokalizacją sieci kanalizacyjnej< /figcaption></figure> Dodano: <figure class="wp-block-image"><img src="https:// zwikbarczewo.pl/ images/mapa2.png" alt="mapa"/></figure>
Bez zmian: <!-- /wp:image -->Bez zmian: <!-- /wp:image -->
Skasowano: <!-- wp:paragraph --> 
Skasowano: <p></p> 
Skasowano: <!-- /wp:paragraph --> 
Bez zmian: <!-- wp:paragraph -->Bez zmian: <!-- wp:paragraph -->
Bez zmian: <p>Legenda:</p>Bez zmian: <p>Legenda:</p>
Bez zmian: <!-- /wp:paragraph -->Bez zmian: <!-- /wp:paragraph -->
Bez zmian: <!-- wp:list -->Bez zmian: <!-- wp:list -->
Bez zmian: <ul><!-- wp:list-item -->Bez zmian: <ul><!-- wp:list-item -->
Bez zmian: <li>Kolor różowy – sieci kanalizacji sanitarnej miejscowości: Barczewo, Ruszajny, Wrócikowo, Łęgajny, Kaplityny, Wójtowo włączone do kolektora K-8 oraz teren aglomeracji Olsztyn</li>Bez zmian: <li>Kolor różowy – sieci kanalizacji sanitarnej miejscowości: Barczewo, Ruszajny, Wrócikowo, Łęgajny, Kaplityny, Wójtowo włączone do kolektora K-8 oraz teren aglomeracji Olsztyn</li>
Bez zmian: <!-- /wp:list-item --></ul>Bez zmian: <!-- /wp:list-item --></ul>
Bez zmian: <!-- /wp:list -->Bez zmian: <!-- /wp:list -->
Bez zmian: <!-- wp:paragraph -->Bez zmian: <!-- wp:paragraph -->
Skasowano: <p>Przyrost sieci kanalizacyjnej na terenie miasta i gminy Barczewo w 2021 roku (96,9 km) w stosunku do roku 2006 (60,76 km) wyniósł 59,4 %, w tym ZWiK wybudował lub odkupił od inwestorów prywatnych 6,64 km.</p> Dodano: <p>Przyrost sieci kanalizacyjnej na terenie miasta i gminy Barczewo do 31.12.2023 roku (100,9 km) w stosunku do roku 2006 (60,76 km) wyniósł 165 %, w tym ZWiK wybudował lub odkupił od inwestorów prywatnych 374 m.</p>
Skasowano: <!-- /wp:paragraph --> 
Skasowano: <!-- wp:paragraph --> 
Skasowano: <p></p> 
Bez zmian: <!-- /wp:paragraph -->Bez zmian: <!-- /wp:paragraph -->
Bez zmian: <!-- wp:heading {"level":5} -->Bez zmian: <!-- wp:heading {"level":5} -->
Skasowano: <h5>Rys. 1. Przyrost sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy Barczewo w latach 2006 – 2021 (km)</h5> Dodano: <h5 class="wp-block- heading">Rys. 1. Przyrost sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy Barczewo w latach 2006 – 2023 (km)</h5>
Bez zmian: <!-- /wp:heading -->Bez zmian: <!-- /wp:heading -->
Bez zmian: <!-- wp:image -->Bez zmian: <!-- wp:image -->
Skasowano: <figure class="wp-block-image"><img src="https:// zwikbarczewo.pl/ images/wykres1_2021.png" alt="Rys. 1. Przyrost sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy Barczewo w latach 2006 – 2021 (km)"/></figure> Dodano: <figure class="wp-block-image"><img src="https:// zwikbarczewo.pl/ images/wykres1_2023.png" alt="Rys. 1. Przyrost sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy Barczewo w latach 2006 – 2021 (km)"/></figure>
Bez zmian: <!-- /wp:image -->Bez zmian: <!-- /wp:image -->

Uwaga: Mogły być dodane spacje by ułatwić zawijanie wierszy.