Jesteś tutaj: BipInformacja o spółce
Informacja o spółce

Rejestr zmian od wersji 24 listopada 2021 o 08:21:29. Zarejestrowane zmiany, aktualna wersja.

Historia zmian:

Zmiany:

24 listopada 2021 o 08:21:29Aktualna wersja
Tytuł
Skasowano: O firmieDodano: Informacja o spółce
Treść
 Dodano: <!-- wp:paragraph -->
 Dodano: <p>Spółka pod firmą Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Barczewie<br>przy ulicy Obrońców Warszawy 5, prowadzi działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. Powstała na mocy aktu założycielskiego Repertorium A Nr 3623/2003 z dnia 1.10.2003 r. z późn. zm.</p>
 Dodano: <!-- /wp:paragraph -->
 Dodano: <!-- wp:paragraph -->
 Dodano: <p>Przedmiot działania Zakładu – w zakresie objętym ustawą z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U.2020.2028 t.j. z dnia 2020.11.17) – stanowi dostawa wody oraz odprowadzanie ścieków, za pomocą urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych, będących w eksploatacji Zakładu.</p>
 Dodano: <!-- /wp:paragraph -->
 Dodano: <!-- wp:paragraph -->
 Dodano: <p>Na terenie Gminy Barczewo Zakład prowadzi działalność na podstawie zezwolenia wydanego Decyzją Burmistrza Miasta Barczewa<br>nr&nbsp; <strong>BIOŚ- 7021.55.2014 z dnia 31.10.2014 r.</strong></p>
 Dodano: <!-- /wp:paragraph -->
 Dodano: <!-- wp:paragraph -->
 Dodano: <p>NIP</p>
 Dodano: <!-- /wp:paragraph -->
 Dodano: <!-- wp:paragraph -->
 Dodano: <p>739 33 74 527</p>
 Dodano: <!-- /wp:paragraph -->
 Dodano: <!-- wp:paragraph -->
 Dodano: <p>REGON</p>
 Dodano: <!-- /wp:paragraph -->
 Dodano: <!-- wp:paragraph -->
 Dodano: <p>519573501</p>
 Dodano: <!-- /wp:paragraph -->
 Dodano: <!-- wp:paragraph -->
 Dodano: <p>KRS</p>
 Dodano: <!-- /wp:paragraph -->
 Dodano: <!-- wp:paragraph -->
 Dodano: <p>Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy. Kapitał zakładowy 22 257 000 zł.</p>
 Dodano: <!-- /wp:paragraph -->
 Dodano: <!-- wp:paragraph -->
 Dodano: <p>Bank</p>
 Dodano: <!-- /wp:paragraph -->
 Dodano: <!-- wp:paragraph -->
 Dodano: <p>MBS w Giżycku O/Barczewo</p>
 Dodano: <!-- /wp:paragraph -->
 Dodano: <!-- wp:paragraph -->
 Dodano: <p>Nr konta</p>
 Dodano: <!-- /wp:paragraph -->
 Dodano: <!-- wp:paragraph -->
 Dodano: <p>40 9343 1028 0000 1599 2000 0010</p>
 Dodano: <!-- /wp:paragraph -->
 Dodano: <!-- wp:paragraph -->
 Dodano: <p>Bank</p>
 Dodano: <!-- /wp:paragraph -->
 Dodano: <!-- wp:paragraph -->
 Dodano: <p>BOŚ SA O/Olsztyn</p>
 Dodano: <!-- /wp:paragraph -->
 Dodano: <!-- wp:paragraph -->
 Dodano: <p>Nr konta</p>
 Dodano: <!-- /wp:paragraph -->
 Dodano: <!-- wp:paragraph -->
 Dodano: <p>05 1540 1072 2021 5070 4701 0001</p>
 Dodano: <!-- /wp:paragraph -->
 Dodano: <!-- wp:heading {"level":5} -->
 Dodano: <h5>Rys. 1. Przyrost kapitału zakładowego w latach 2003-2021 (tys).</h5>
 Dodano: <!-- /wp:heading -->
 Dodano: <!-- wp:image {"id":241,"sizeSlug" :"full","linkDestination":"none"} -->
 Dodano: <figure class="wp-block-image size-full"><img src="https:// bip.zwikbarczewo.pl/wp-content/ uploads/2022/ 03/kapital_zakladowy.png" alt="" class="wp-image- 241"/></figure>
 Dodano: <!-- /wp:image -->
 Dodano: <!-- wp:paragraph -->
Skasowano: Dodano: <p></p>
 Dodano: <!-- /wp:paragraph -->
 Dodano: <!-- wp:list -->
 Dodano: <ul><li><a href="https:/ /zwikbarczewo.pl/ pubilc/2017%20RZiS%20bilans.pdf">Bilans i RZiS za 2017 r.</a></li><li><a href="https:/ /zwikbarczewo.pl/ pubilc/2018%20RZiS%20bilans%20.pdf">Bilans i RZiS za 2018 r.</a></li><li><a href="https:/ /zwikbarczewo.pl/ pubilc/2019%20RZiS%20bilans.pdf">Bilans i RZiS za 2019 r.</a></li><li><a href="https:/ /zwikbarczewo.pl/ pubilc/2020_ bilans.pdf">Bilans i RZiS za 2020 r.</a></li><li><a href="https:/ /zwikbarczewo.pl/ pubilc/Protok%C3%B3%C5%82%20ze%20spotkania%20z%20Rad%C4%85%20nadzorcz%C4%85%20ZWiK%20Barczewo.pdf">Kontrola Komisji Rewizyjnej Rady Miasta i Gminy Barczewo 2020.</a></li><li><a href="https:/ /zwikbarczewo.pl/ pubilc/Uchwa%C5%82a%20z%2029.06.2017%20r.%20ws.%20zasad%20kszta%C5%82towania%20wynagrodzenia%20zarz%C4%85du.pdf">Uchwała ws. zasad kształtowania wynagrodzenia członków organu zarządzającego.< /a></li></ul>
 Dodano: <!-- /wp:list -->
 Dodano: <!-- wp:heading {"level":3} -->
 Dodano: <h3>Siedziba zakładu</h3>
 Dodano: <!-- /wp:heading -->
 Dodano: <!-- wp:image -->
 Dodano: <figure class="wp-block-image"><img src="https:// zwikbarczewo.pl/ images/siedziba.JPG" alt="widok"/></figure>
 Dodano: <!-- /wp:image -->
 Dodano: <!-- wp:heading {"level":3} -->
 Dodano: <h3>Widok z góry</h3>
 Dodano: <!-- /wp:heading -->
 Dodano: <!-- wp:image -->
 Dodano: <figure class="wp-block-image"><img src="https:// zwikbarczewo.pl/ images/siedzibazgory.jpg" alt="widok z góry"/></figure>
 Dodano: <!-- /wp:image -->
 Dodano: <!-- wp:paragraph -->
 Dodano: <p></p>
 Dodano: <!-- /wp:paragraph -->

Uwaga: Mogły być dodane spacje by ułatwić zawijanie wierszy.