baner
Zapytanie ofertowe na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

Rejestr zmian od wersji 2021-11-24 @ 12:25:46. Zarejestrowane zmiany, aktualna wersja.

Zapytanie ofertowe na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Odpowiedź na zapytanie jednego z podmiotów gospodarczych. (dotyczy: Zapytanie ofertowe na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.)

Informacja o wynikach zapytania ofertowego.

Historia zmian:

Zmiany:

Nie znaleziono istotnych różnic między wersją 2021-11-24 @ 12:25:46 a bieżącą. (Mogły być zmieniane tylko dane konfiguracyjne.)