Jesteś tutaj: BipCennik
Cennik

Rejestr zmian od wersji 2023-10-10 @ 08:02:34. Zarejestrowane zmiany, aktualna wersja.

Cennik usług pozostałych

ceny usług odpłatnych obowiązujące od 10.10.2023 r.
NAZWA USŁUGI
Lp.wyszczególnieniecena nettocena brutto
1.Ekspertyza techniczna i technologiczna dotycząca sieci kanalizacyjnej na tej sieci  i oczyszczalni ścieków  wg. odrębnej kalkulacji 
2.Przerwanie czynności odbioru sieci lub przyłączy wod-kan z przyczyn zależnych od inwestora wg. odrębnej kalkulacji 
3.Usługi wykonywane przez Pogotowie Techniczne w tym: 
abadanie ciśnienia wody w jednym punkcie       266,56 zł         327,87 zł
bzamykanie/otwieranie zasuwy na przyłączu/sieci (zabezpieczenie na okres zimowy lub na zlecenie/wniosek odbiorcy) – cena dotyczy „normalnego stanu technicznego” + koszty dojazdu*       266,56 zł         327,87 zł
cwypożyczenie zbiornika na wodę do celów gospodarczych (poj. 1m3) z przyczepą, na podstawie umowy użyczenia nieodpłatnie 
djednorazowy wyjazd Pogotowia Technicznego nie związany z awarią lub eksploatacją sieci (wezwanie nieuzasadnione, zamknięcia i otwarcie wody dla celów inwestycyjnych, jednorazowy pobór wody z hydrantu do celów budowy itp.)        344,96 zł         424,30 zł
etrwałe wyłączenie i ponowne włączenie dopływu wody i odbioru ścieków     2 509,68 zł      3 086,91 zł
4.Trwałe odcięcie przyłącza wodociągowego do nieruchomości na sieci wodociągowej (na zlecenie odbiorcy) wg odrębnej kalkulacji 
5.Trwałe odcięcie przyłącza kanalizacji sanitarnej do nieruchomości na sieci kanalizacyjnej (na zlecenie dostawcy ścieków) wg odrębnej kalkulacji 
6.Usługi wykonywane przez montera w tym :  
astawka roboczogodziny pracownika wod-kan       120,12 zł         147,75 zł
bstawka roboczogodziny pracownika wod-kan po godzinach pracy       240,24 zł         295,50 zł
cwykonywanie ekspertyzy metrologicznej wodomierza DN 13 – 40 mm ( demontaż, ponowny montaż, opłata Urzędu Miar)  wg odrębnej kalkulacji 
7.Demontaż i montaż wodomierza: wg dostawcy 
akoszt wodomierza  wg dostawcy 
bdemontaż i montaż wodomierza DN 13-40 mm, udokumentowane uszkodzenia powstałe z winy odbiorcy        306,07 zł         376,47 zł
cmontaż wodomierza przemysłowego wg odrębnej kalkulacji 
8.Ponowne oplombowanie wodomierza głównego na połączeniu z przyłączem – uszkodzenie z winy odbiorcy        166,99 zł         205,40 zł
9.Odbiór i zaplombowanie podlicznika na instalacji wewnętrznej        101,92 zł         125,36 zł
10.Remonty cząstkowe       180,31 zł         221,78 zł
11.Przywrócenie dostawy wody po odcięciu instalacji z przyczyn leżących po stronie odbiorcy usług (nieuiszczanie należności za świadczoną usługę) – cena dotyczy „normalnego stanu technicznego” + koszty dojazdu wg cennika*       533,12 zł         655,74 zł
12.Wykonanie analizy wydajności sieci miejskiej/wiejskiej do celów przeciwpożarowych + koszty dojazdu wg cennika       224,00 zł         275,52 zł
KOSZT PRACY 1 GODZINY, 1 mth, 1 km  POJAZDU LUB SPRZĘTU
Lp.wyszczególnienie nettobrutto
1.Ciągnik  – koszt za 1 mth pracy ciągnika       272,92 zł         335,69 zł
2.Samochód OPEL MOVANO NO 7276 – koszt za 1 km           3,24 zł             3,99 zł
3.Samochód OPEL MOVANO NOL 86437 – koszt za 1 km           3,25 zł             4,00 zł
4.Samochód REANULT MASTER NOL 48208 – koszt za 1 km           3,25 zł             4,00 zł
5.Samochód PEUGEOT BOXER  NOL 46624 – koszt za 1 km           3,25 zł             4,00 zł
6.Samochód OPEL MOVANO NO 4014W – koszt za 1 km           3,25 zł             4,00 zł
7.Zagęszczarka płytowa – koszt pracy za 1 mth         87,70 zł         107,87 zł
8.Przecinarka do betonów i asfaltów za 1mth         36,38 zł           44,75 zł
9.Młot pneumatyczny – koszt pracy za 1 mth       106,66 zł         131,19 zł
10.Agregat – koszt pracy za 1 mth         97,69 zł         120,16 zł
11.Mercedes Benz WUKO NOL 01LF – do udrożniania kanalizacji – koszt za 1 mth pracy       404,12 zł         497,07 zł
12.Minikoparka       188,16 zł         231,44 zł
13.Jenorazowy wywóz nieczystości płynnych-koszt za 1 mth pracy ciągnika + ryczałt za wywóz       359,16 zł         441,77 zł
14.Usługi kserograficzne – koszt za 1 kartę formatu A4           2,24 zł             2,76 zł
15.Koszty upomnienia –              8,12 zł

PREZES ZARZĄDU
JACEK KASPRZAK

Do pobrania…

dokument (pdf)

Ceny usług odpłatnych obowiązujące od 15 listopada 2022

Historia zmian:

Zmiany:

2023-10-10 @ 08:02:34Aktualna wersja
Treść
Bez zmian: <!-- wp:heading {"level":4} -->Bez zmian: <!-- wp:heading {"level":4} -->
Bez zmian: <h4 class="wp-block- heading">Cennik usług pozostałych</h4>Bez zmian: <h4 class="wp-block- heading">Cennik usług pozostałych</h4>
Bez zmian: <!-- /wp:heading -->Bez zmian: <!-- /wp:heading -->
Bez zmian: <!-- wp:html -->Bez zmian: <!-- wp:html -->
Bez zmian: <table><colgroup width="33"></colgroup>Bez zmian: <table><colgroup width="33"></colgroup>
Bez zmian: <colgroup width="736"></colgroup>Bez zmian: <colgroup width="736"></colgroup>
Bez zmian: <colgroup width="106"></colgroup>Bez zmian: <colgroup width="106"></colgroup>
Bez zmian: <colgroup width="109">< /colgroup><tbody><tr><td colspan="4">ceny usług odpłatnych obowiązujące od 10.10.2023 r.</td></tr><tr><td colspan="4">NAZWA USŁUGI</td>< /tr><tr><td>Lp.< /td><td>wyszczególnienie< /td><td>cena netto</td><td>cena brutto</td></ tr><tr><td>1.< /td><td>Ekspertyza techniczna i technologiczna dotycząca sieci kanalizacyjnej na tej sieci&nbsp; i oczyszczalni ścieków&nbsp;</td><td colspan="2">&nbsp;wg. odrębnej kalkulacji&nbsp; </td></tr><tr><td>2.</td> <td>Przerwanie czynności odbioru sieci lub przyłączy wod-kan z przyczyn zależnych od inwestora</td><td colspan="2">&nbsp;wg. odrębnej kalkulacji&nbsp; </td></tr><tr> <td>3.</td><td>Usługi wykonywane przez Pogotowie Techniczne w tym:</td><td colspan="2">&nbsp; </td></tr><tr> <td>a</td><td>badanie ciśnienia wody w jednym punkcie</td>< td>&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; 266,56 zł</td><td>&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; 327,87 zł</td></tr> <tr><td>b</td> <td>zamykanie/otwieranie zasuwy na przyłączu/sieci (zabezpieczenie na okres zimowy lub na zlecenie/wniosek odbiorcy) – cena dotyczy „normalnego stanu technicznego” + koszty dojazdu*</td> <td>&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; 266,56 zł</td><td>&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; 327,87 zł</td></tr> <tr><td>c</td> <td>wypożyczenie zbiornika na wodę do celów gospodarczych (poj. 1m<sup>3</sup>) z przyczepą, na podstawie umowy użyczenia</td><td colspan="2">&nbsp; nieodpłatnie&nbsp;</td>< /tr><tr><td>d< /td><td>jednorazowy wyjazd Pogotowia Technicznego nie związany z awarią lub eksploatacją sieci (wezwanie nieuzasadnione, zamknięcia i otwarcie wody dla celów inwestycyjnych, jednorazowy pobór wody z hydrantu do celów budowy itp.)&nbsp;</ td><td>&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; 344,96 zł</td><td>&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; 424,30 zł</td></tr> <tr><td>e</td><td>trwałe wyłączenie i ponowne włączenie dopływu wody i odbioru ścieków&nbsp; </td><td>&nbsp; &nbsp;&nbsp; 2 509,68 zł</td><td>&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3 086,91 zł</td></tr> <tr><td>4.</td><td>Trwałe odcięcie przyłącza wodociągowego do nieruchomości na sieci wodociągowej (na zlecenie odbiorcy)</td><td colspan="2">&nbsp;wg odrębnej kalkulacji&nbsp; </td></tr><tr> <td>5.</td><td>Trwałe odcięcie przyłącza kanalizacji sanitarnej do nieruchomości na sieci kanalizacyjnej (na zlecenie dostawcy ścieków)</td><td colspan="2">&nbsp;wg odrębnej kalkulacji&nbsp; </td></tr><tr> <td>6.</td><td>Usługi wykonywane przez montera w tym :&nbsp;</td><td colspan="2">&nbsp; </td></tr><tr> <td>a</td><td>stawka roboczogodziny pracownika wod-kan</td>< td>&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; 120,12 zł</td><td>&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; 147,75 zł</td></tr> <tr><td>b</td><td>stawka roboczogodziny pracownika wod-kan po godzinach pracy</td><td> &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; 240,24 zł</td><td>&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; 295,50 zł</td></tr> <tr><td>c</td> <td>wykonywanie ekspertyzy metrologicznej wodomierza DN 13 – 40 mm ( demontaż, ponowny montaż, opłata Urzędu Miar)&nbsp;</td><td colspan="2">&nbsp;wg odrębnej kalkulacji&nbsp; </td></tr><tr><td>7.</td> <td>Demontaż i montaż wodomierza:</td><td colspan="2">&nbsp;wg dostawcy&nbsp; </td></tr><tr> <td>a</td><td>koszt wodomierza&nbsp;</td><td colspan="2">&nbsp;wg dostawcy&nbsp; </td></tr><tr><td>b</td>< td>demontaż i montaż wodomierza DN 13-40 mm, udokumentowane uszkodzenia powstałe z winy odbiorcy&nbsp; </td><td>&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; 306,07 zł</td><td>&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; 376,47 zł</td></tr> <tr><td>c</td><td>montaż wodomierza przemysłowego</td><td colspan="2">&nbsp;wg odrębnej kalkulacji&nbsp; </td></tr><tr> <td>8.</td><td>Ponowne oplombowanie wodomierza głównego na połączeniu z przyłączem – uszkodzenie z winy odbiorcy&nbsp; </td><td>&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; 166,99 zł</td><td>&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; 205,40 zł</td></tr> <tr><td>9.</td><td>Odbiór i zaplombowanie podlicznika na instalacji wewnętrznej&nbsp; </td><td>&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; 101,92 zł</td><td>&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; 125,36 zł</td></tr> <tr><td>10.</ td><td>Remonty cząstkowe</td> <td>&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; 180,31 zł</td><td>&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; 221,78 zł</td></tr> <tr><td>11.</ td><td>Przywrócenie dostawy wody po odcięciu instalacji z przyczyn leżących po stronie odbiorcy usług (nieuiszczanie należności za świadczoną usługę) – cena dotyczy „normalnego stanu technicznego” + koszty dojazdu wg cennika*</td> <td>&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; 533,12 zł</td><td>&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; 655,74 zł</td></tr> <tr><td>12.</ td><td>Wykonanie analizy wydajności sieci miejskiej/wiejskiej do celów przeciwpożarowych + koszty dojazdu wg cennika</td>< td>&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; 224,00 zł</td><td>&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; 275,52 zł</td></tr> </tbody></table>Bez zmian: <colgroup width="109">< /colgroup><tbody><tr><td colspan="4">ceny usług odpłatnych obowiązujące od 10.10.2023 r.</td></tr><tr><td colspan="4">NAZWA USŁUGI</td>< /tr><tr><td>Lp.< /td><td>wyszczególnienie< /td><td>cena netto</td><td>cena brutto</td></ tr><tr><td>1.< /td><td>Ekspertyza techniczna i technologiczna dotycząca sieci kanalizacyjnej na tej sieci&nbsp; i oczyszczalni ścieków&nbsp;</td><td colspan="2">&nbsp;wg. odrębnej kalkulacji&nbsp; </td></tr><tr><td>2.</td> <td>Przerwanie czynności odbioru sieci lub przyłączy wod-kan z przyczyn zależnych od inwestora</td><td colspan="2">&nbsp;wg. odrębnej kalkulacji&nbsp; </td></tr><tr> <td>3.</td><td>Usługi wykonywane przez Pogotowie Techniczne w tym:</td><td colspan="2">&nbsp; </td></tr><tr> <td>a</td><td>badanie ciśnienia wody w jednym punkcie</td>< td>&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; 266,56 zł</td><td>&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; 327,87 zł</td></tr> <tr><td>b</td> <td>zamykanie/otwieranie zasuwy na przyłączu/sieci (zabezpieczenie na okres zimowy lub na zlecenie/wniosek odbiorcy) – cena dotyczy „normalnego stanu technicznego” + koszty dojazdu*</td> <td>&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; 266,56 zł</td><td>&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; 327,87 zł</td></tr> <tr><td>c</td> <td>wypożyczenie zbiornika na wodę do celów gospodarczych (poj. 1m<sup>3</sup>) z przyczepą, na podstawie umowy użyczenia</td><td colspan="2">&nbsp; nieodpłatnie&nbsp;</td>< /tr><tr><td>d< /td><td>jednorazowy wyjazd Pogotowia Technicznego nie związany z awarią lub eksploatacją sieci (wezwanie nieuzasadnione, zamknięcia i otwarcie wody dla celów inwestycyjnych, jednorazowy pobór wody z hydrantu do celów budowy itp.)&nbsp;</ td><td>&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; 344,96 zł</td><td>&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; 424,30 zł</td></tr> <tr><td>e</td><td>trwałe wyłączenie i ponowne włączenie dopływu wody i odbioru ścieków&nbsp; </td><td>&nbsp; &nbsp;&nbsp; 2 509,68 zł</td><td>&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3 086,91 zł</td></tr> <tr><td>4.</td><td>Trwałe odcięcie przyłącza wodociągowego do nieruchomości na sieci wodociągowej (na zlecenie odbiorcy)</td><td colspan="2">&nbsp;wg odrębnej kalkulacji&nbsp; </td></tr><tr> <td>5.</td><td>Trwałe odcięcie przyłącza kanalizacji sanitarnej do nieruchomości na sieci kanalizacyjnej (na zlecenie dostawcy ścieków)</td><td colspan="2">&nbsp;wg odrębnej kalkulacji&nbsp; </td></tr><tr> <td>6.</td><td>Usługi wykonywane przez montera w tym :&nbsp;</td><td colspan="2">&nbsp; </td></tr><tr> <td>a</td><td>stawka roboczogodziny pracownika wod-kan</td>< td>&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; 120,12 zł</td><td>&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; 147,75 zł</td></tr> <tr><td>b</td><td>stawka roboczogodziny pracownika wod-kan po godzinach pracy</td><td> &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; 240,24 zł</td><td>&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; 295,50 zł</td></tr> <tr><td>c</td> <td>wykonywanie ekspertyzy metrologicznej wodomierza DN 13 – 40 mm ( demontaż, ponowny montaż, opłata Urzędu Miar)&nbsp;</td><td colspan="2">&nbsp;wg odrębnej kalkulacji&nbsp; </td></tr><tr><td>7.</td> <td>Demontaż i montaż wodomierza:</td><td colspan="2">&nbsp;wg dostawcy&nbsp; </td></tr><tr> <td>a</td><td>koszt wodomierza&nbsp;</td><td colspan="2">&nbsp;wg dostawcy&nbsp; </td></tr><tr><td>b</td>< td>demontaż i montaż wodomierza DN 13-40 mm, udokumentowane uszkodzenia powstałe z winy odbiorcy&nbsp; </td><td>&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; 306,07 zł</td><td>&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; 376,47 zł</td></tr> <tr><td>c</td><td>montaż wodomierza przemysłowego</td><td colspan="2">&nbsp;wg odrębnej kalkulacji&nbsp; </td></tr><tr> <td>8.</td><td>Ponowne oplombowanie wodomierza głównego na połączeniu z przyłączem – uszkodzenie z winy odbiorcy&nbsp; </td><td>&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; 166,99 zł</td><td>&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; 205,40 zł</td></tr> <tr><td>9.</td><td>Odbiór i zaplombowanie podlicznika na instalacji wewnętrznej&nbsp; </td><td>&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; 101,92 zł</td><td>&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; 125,36 zł</td></tr> <tr><td>10.</ td><td>Remonty cząstkowe</td> <td>&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; 180,31 zł</td><td>&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; 221,78 zł</td></tr> <tr><td>11.</ td><td>Przywrócenie dostawy wody po odcięciu instalacji z przyczyn leżących po stronie odbiorcy usług (nieuiszczanie należności za świadczoną usługę) – cena dotyczy „normalnego stanu technicznego” + koszty dojazdu wg cennika*</td> <td>&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; 533,12 zł</td><td>&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; 655,74 zł</td></tr> <tr><td>12.</ td><td>Wykonanie analizy wydajności sieci miejskiej/wiejskiej do celów przeciwpożarowych + koszty dojazdu wg cennika</td>< td>&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; 224,00 zł</td><td>&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; 275,52 zł</td></tr> </tbody></table>
Bez zmian: <!-- /wp:html -->Bez zmian: <!-- /wp:html -->
Bez zmian: <!-- wp:html -->Bez zmian: <!-- wp:html -->
Bez zmian: <table><colgroup width="33"></colgroup>Bez zmian: <table><colgroup width="33"></colgroup>
Bez zmian: <colgroup width="736"></colgroup>Bez zmian: <colgroup width="736"></colgroup>
Bez zmian: <colgroup width="106"></colgroup>Bez zmian: <colgroup width="106"></colgroup>
Bez zmian: <colgroup width="109">< /colgroup><tbody><tr><td colspan="4">KOSZT PRACY 1 GODZINY, 1 mth, 1 km&nbsp; POJAZDU LUB SPRZĘTU</td> </tr><tr><td> Lp.</td><td> wyszczególnienie&nbsp;</ td><td>netto< /td><td>brutto< /td></tr><tr> <td>1.</td>< td>Ciągnik&nbsp; – koszt za 1 mth pracy ciągnika</td> <td>&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; 272,92 zł</td><td>&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; 335,69 zł</td></tr> <tr><td>2.</td> <td>Samochód OPEL MOVANO NO 7276 – koszt za 1 km</td><td>&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3,24 zł</td><td>&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; 3,99 zł</td></tr> <tr><td>3.</td> <td>Samochód OPEL MOVANO NOL 86437 – koszt za 1 km</td><td>&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3,25 zł</td><td>&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; 4,00 zł</td></tr> <tr><td>4.</td> <td>Samochód REANULT MASTER NOL 48208 – koszt za 1 km</td><td>&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3,25 zł</td><td>&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; 4,00 zł</td></tr> <tr><td>5.</td> <td>Samochód PEUGEOT BOXER&nbsp; NOL 46624 – koszt za 1 km</td><td>&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3,25 zł</td><td>&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; 4,00 zł</td></tr> <tr><td>6.</td> <td>Samochód OPEL MOVANO NO 4014W – koszt za 1 km</td><td>&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3,25 zł</td><td>&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; 4,00 zł</td></tr> <tr><td>7.</td> <td>Zagęszczarka płytowa – koszt pracy za 1 mth</td><td>&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; 87,70 zł</td><td>&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; 107,87 zł</td></tr> <tr><td>8.</td> <td>Przecinarka do betonów i asfaltów za 1mth</td><td> &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; 36,38 zł</td><td>&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 44,75 zł</td></tr> <tr><td>9.</td><td>Młot pneumatyczny – koszt pracy za 1 mth</td><td>&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; 106,66 zł</td><td>&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; 131,19 zł</td></tr> <tr><td>10.</ td><td>Agregat – koszt pracy za 1 mth</td><td>&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; 97,69 zł</td><td>&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; 120,16 zł</td></tr> <tr><td>11.</ td><td>Mercedes Benz WUKO NOL 01LF – do udrożniania kanalizacji – koszt za 1 mth pracy</td><td> &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; 404,12 zł</td><td>&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; 497,07 zł</td></tr> <tr><td>12.</ td><td>Minikoparka< /td><td>&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; 188,16 zł</td><td>&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; 231,44 zł</td></tr> <tr><td>13.</ td><td>Jenorazowy wywóz nieczystości płynnych-koszt za 1 mth pracy ciągnika + ryczałt za wywóz</td><td> &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; 359,16 zł</td><td>&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; 441,77 zł</td></tr> <tr><td>14.</ td><td>Usługi kserograficzne – koszt za 1 kartę formatu A4</td><td>&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2,24 zł</td><td>&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; 2,76 zł</td></tr> <tr><td>15.</ td><td>Koszty upomnienia</td> <td>&nbsp;–&nbsp;</td>< td>&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; 8,12 zł</td></tr> </tbody></table>Bez zmian: <colgroup width="109">< /colgroup><tbody><tr><td colspan="4">KOSZT PRACY 1 GODZINY, 1 mth, 1 km&nbsp; POJAZDU LUB SPRZĘTU</td> </tr><tr><td> Lp.</td><td> wyszczególnienie&nbsp;</ td><td>netto< /td><td>brutto< /td></tr><tr> <td>1.</td>< td>Ciągnik&nbsp; – koszt za 1 mth pracy ciągnika</td> <td>&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; 272,92 zł</td><td>&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; 335,69 zł</td></tr> <tr><td>2.</td> <td>Samochód OPEL MOVANO NO 7276 – koszt za 1 km</td><td>&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3,24 zł</td><td>&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; 3,99 zł</td></tr> <tr><td>3.</td> <td>Samochód OPEL MOVANO NOL 86437 – koszt za 1 km</td><td>&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3,25 zł</td><td>&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; 4,00 zł</td></tr> <tr><td>4.</td> <td>Samochód REANULT MASTER NOL 48208 – koszt za 1 km</td><td>&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3,25 zł</td><td>&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; 4,00 zł</td></tr> <tr><td>5.</td> <td>Samochód PEUGEOT BOXER&nbsp; NOL 46624 – koszt za 1 km</td><td>&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3,25 zł</td><td>&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; 4,00 zł</td></tr> <tr><td>6.</td> <td>Samochód OPEL MOVANO NO 4014W – koszt za 1 km</td><td>&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3,25 zł</td><td>&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; 4,00 zł</td></tr> <tr><td>7.</td> <td>Zagęszczarka płytowa – koszt pracy za 1 mth</td><td>&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; 87,70 zł</td><td>&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; 107,87 zł</td></tr> <tr><td>8.</td> <td>Przecinarka do betonów i asfaltów za 1mth</td><td> &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; 36,38 zł</td><td>&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 44,75 zł</td></tr> <tr><td>9.</td><td>Młot pneumatyczny – koszt pracy za 1 mth</td><td>&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; 106,66 zł</td><td>&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; 131,19 zł</td></tr> <tr><td>10.</ td><td>Agregat – koszt pracy za 1 mth</td><td>&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; 97,69 zł</td><td>&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; 120,16 zł</td></tr> <tr><td>11.</ td><td>Mercedes Benz WUKO NOL 01LF – do udrożniania kanalizacji – koszt za 1 mth pracy</td><td> &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; 404,12 zł</td><td>&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; 497,07 zł</td></tr> <tr><td>12.</ td><td>Minikoparka< /td><td>&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; 188,16 zł</td><td>&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; 231,44 zł</td></tr> <tr><td>13.</ td><td>Jenorazowy wywóz nieczystości płynnych-koszt za 1 mth pracy ciągnika + ryczałt za wywóz</td><td> &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; 359,16 zł</td><td>&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; 441,77 zł</td></tr> <tr><td>14.</ td><td>Usługi kserograficzne – koszt za 1 kartę formatu A4</td><td>&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2,24 zł</td><td>&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; 2,76 zł</td></tr> <tr><td>15.</ td><td>Koszty upomnienia</td> <td>&nbsp;–&nbsp;</td>< td>&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; 8,12 zł</td></tr> </tbody></table>
Bez zmian: <!-- /wp:html -->Bez zmian: <!-- /wp:html -->
Bez zmian: <!-- wp:paragraph -->Bez zmian: <!-- wp:paragraph -->
Bez zmian: <p>PREZES ZARZĄDU<br>JACEK KASPRZAK</p>Bez zmian: <p>PREZES ZARZĄDU<br>JACEK KASPRZAK</p>
Bez zmian: <!-- /wp:paragraph -->Bez zmian: <!-- /wp:paragraph -->
Bez zmian: <!-- wp:heading {"level":4} -->Bez zmian: <!-- wp:heading {"level":4} -->
Bez zmian: <h4 class="wp-block-heading">Do pobrania...</h4>Bez zmian: <h4 class="wp-block-heading">Do pobrania...</h4>
Bez zmian: <!-- /wp:heading -->Bez zmian: <!-- /wp:heading -->
Bez zmian: <!-- wp:image -->Bez zmian: <!-- wp:image -->
Bez zmian: <figure class="wp-block-image"><img src="https:// zwikbarczewo.pl/ images/dokumentPDF.png" alt="dokument (pdf)" title="format Adobe Reader"/></figure>Bez zmian: <figure class="wp-block-image"><img src="https:// zwikbarczewo.pl/ images/dokumentPDF.png" alt="dokument (pdf)" title="format Adobe Reader"/></figure>
Bez zmian: <!-- /wp:image -->Bez zmian: <!-- /wp:image -->
Bez zmian: <!-- wp:paragraph -->Bez zmian: <!-- wp:paragraph -->
Skasowano: <p><a href="https:/ /zwikbarczewo.pl/ pubilc/cennik_ zwik.pdf">Ceny usług odpłatnych obowiązujące od 15 listopada 2022</a></p> Dodano: <p><a href="https:/ /zwikbarczewo.pl/ pubilc/cennik_ zwik.pdf">Ceny usług odpłatnych obowiązujące od 10 października 2022</a></p>
Bez zmian: <!-- /wp:paragraph -->Bez zmian: <!-- /wp:paragraph -->

Uwaga: Mogły być dodane spacje by ułatwić zawijanie wierszy.