baner
Jesteś tutaj: Bip → Dział: komunikaty strona główna
Obwieszczenie
25.03.2024

na podstawie art. 401 ust. 3 i ust. 4 w związku z art. 400 ust. 7 ustawy z 20 lipca 2017 roku – Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 1478). Dyrektor Zarządu Zlewni podaje do publicznej wiadomości informację o zakończeniu prowadzonego postępowania i udzieleniu pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną w zakresie […]

Cennik nowy
10.10.2023

KOSZT PRACY 1 GODZINY, 1 mth, 1 km  POJAZDU LUB SPRZĘTU Lp. wyszczególnienie  netto brutto 1. Ciągnik  – koszt za 1 mth pracy ciągnika        272,92 zł          335,69 zł 2. Samochód OPEL MOVANO NO 7276 – koszt za 1 km            3,24 zł              3,99 zł 3. Samochód OPEL MOVANO NOL 86437 – koszt […]

Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
28.03.2023

Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie Zarządzenia nr 1/03/2021 Prezesa Zarządu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Barczewie Spółka z o.o. z dnia 01.03.2021 r. w sprawie nadania Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej 130 000,00 zł netto na: „Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego”.Dotyczy projektu: „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w […]

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni
04.10.2022

Na podstawie art. 401 ust. 3 i ust. 4 w związku z 400 ust. 7 ustawy z 20 lipca 2017 roku – Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 2233)DYREKTOR ZARZĄDU ZLEWNI podaje do publicznej wiadomości informację o zakończeniu prowadzonego postępowania i udzieleniu pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną w zakresie poboru wód […]

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni z dnia 26.04.2022 r. 
05.05.2022

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni z dnia 26.04.2022 r. znak: BI.ZUZ.4.4210.1.2022.UK o zakończeniu prowadzonego postępowania administracyjnego i udzieleniu pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne obejmujące: pobór wód podziemnych z ujęcia w miejscowości Barczewko, wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi, obejmujące także wprowadzanie ścieków do urządzeń wodnych w zakresie odprowadzania ścieków przemysłowych pochodzących ze stacji uzdatniania wody (wód popłucznych) do […]

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni z dnia 28.04.2022 r.
05.05.2022

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni z dnia 28.04.2022 r. znak: BI.ZUZ.4.4210.17.2022.RS  o przedłużeniu prowadzonego postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną w zakresie poboru wód podziemnych z ujęcia zlokalizowanego w miejscowości Barczewo, składającego się ze studni nr 1, 1A, 2A i nr 5 (dz. nr 3/105 obr. 3 m. Barczewo, gm. Barczewo, pow. olsztyński) oraz odprowadzanie ścieków (wód popłucznych) ze stacji […]