baner
Jesteś tutaj: Bip → Dział: przetargi strona główna
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni z dnia 26.04.2022 r. 
05.05.2022

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni z dnia 26.04.2022 r. znak: BI.ZUZ.4.4210.1.2022.UK o zakończeniu prowadzonego postępowania administracyjnego i udzieleniu pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne obejmujące: pobór wód podziemnych z ujęcia w miejscowości Barczewko, wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi, obejmujące także wprowadzanie ścieków do urządzeń wodnych w zakresie odprowadzania ścieków przemysłowych pochodzących ze stacji uzdatniania wody (wód popłucznych) do […]

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni z dnia 28.04.2022 r.
05.05.2022

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni z dnia 28.04.2022 r. znak: BI.ZUZ.4.4210.17.2022.RS  o przedłużeniu prowadzonego postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną w zakresie poboru wód podziemnych z ujęcia zlokalizowanego w miejscowości Barczewo, składającego się ze studni nr 1, 1A, 2A i nr 5 (dz. nr 3/105 obr. 3 m. Barczewo, gm. Barczewo, pow. olsztyński) oraz odprowadzanie ścieków (wód popłucznych) ze stacji […]